PROJEKTY

RODZAJ WSPARCIA:
OBSZAR REALIZACJI:
ODBIORCY:

Mikro innowacje – makro korzyści

Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.

REALIZACJA:

2016 - 2019

STATUS:

Archiwum
ODBIORCY:
osoby niezatrudnione, Osoby pracujące, osoby zagrożone utratą zatrudnienia
FINANSOWANIE: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego oraz wsparcie pomostowe w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

REALIZACJA:

2017 - 2019

STATUS:

Archiwum
ODBIORCY:
osoby niezatrudnione
FINANSOWANIE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie 9.3

Start w przedsiębiorczość

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego i Miasta Lublin oraz wsparcie pomostowe w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

REALIZACJA:

2017 - 2019

STATUS:

Archiwum
ODBIORCY:
Osoby pracujące
FINANSOWANIE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie 9.3

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA