12.10.2022

Klub Seniora w Dębinach

Celem planowanego projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób w wieku powyżej 60 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. z terenu gminy Abramów poprzez utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Dębinach.

Cele Klubu:
● organizacja wsparcia psychicznego i środowiskowego dla seniorów
● usprawnianie psycho-fizyczne osób starszych
● przełamywanie samotności i izolacji osób starszych
● zwiększenie dostępu do poradnictwa socjalnego, konsultacji specjalistów i rehabilitacji
● rozwój zainteresowań klubowiczów, kreowanie nowych inicjatyw i pomysłów

Projekt realizowany jest przez Gmina Abramów – Lidera Projektu i Lubelską Fundację Rozwoju – Partnera Projektu na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Wartość projektu: 1 003 032,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 852 532,00 PLN.

 • Zajęcia taneczne (różne style),
 • Zajęcia ruchowe: aerobik, gmimnastyka,
 • Warsztaty artystyczne (np. powertex – robienie aniołów, malowanie na tkaninie – torby bawełniane, malowanie na szkle – karafki, tworzenie stroików z kwiatów sztucznych, malowanie na tacach farbami kredowymi, ogród w słoiku, decoupage na drewnie, wyrób mydeł lub świec),
 • Warsztaty kulinarne,
 • Wydarzenia okolicznościowe,
 • Rehabilitacja indywidualna – zajęcia prozdrowotne,
 • Porady dietetyka,
 • Porady diabetologa,
 • Warsztaty z ziołolecznictwa,
 • Wyjazdy do kina i teatru w Lublinie,
 • Wycieczki jednodniowe,
 • Wycieczki trzydniowe,
 • Warsztaty ekonomiczne,
 • Warsztaty kroju i szycia,
 • Warsztaty ITC,
- Wkrótce dostępne
WRÓĆ DO PROJEKTÓW

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA