PROJEKTY

RODZAJ WSPARCIA:
OBSZAR REALIZACJI:
ODBIORCY:

Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy.

REALIZACJA:

2019 - 2021

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
osoby niezatrudnione
FINANSOWANIE: Fundusz Pracy

Szansa na zatrudnienie

Wsparcie dla osób zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

REALIZACJA:

2019-2021

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
osoby niezatrudnione, Osoby pracujące, osoby zagrożone utratą zatrudnienia
FINANSOWANIE: RPO WL 2014-2020

Nie chcę być bierny

Wsparcie dla mieszkańców Lubartowa korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

REALIZACJA:

2019-2021

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
osoby niezatrudnione
FINANSOWANIE: RPO WL 11.1

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY