02.07.2021

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie krawieckie dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych w powiecie łukowskim

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pt. „Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu łukowskiego.

W ramach projektu oferujemy m.in. szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży krawieckiej a także płatne staże zawodowe.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest w terminie od 5 do 16 lipca 2021r.

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj, zakładka „Dokumenty do pobrania”.

W projekcie priorytetowo traktowane będą:

  1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  4. osoby lub rodziny korzystające z POPŻ,
  5. zamieszkiwanie na terenach wiejskich,

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie przy ul. Cmentarnej 10 lub w  Zakładzie  Aktywności Zawodowej w Łukowie przy ul. Staropijarskiej 3.

Zapraszamy

 

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY