27.07.2021

Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

to najnowszy projekt szkoleniowo – stażowy w ofercie Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Celem projektu „Drogowskaz” jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczno – zawodowym poprzez ich uczestnictwo w kompleksowym programie aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w partnerstwie z Powiatem Łęczyńskim – Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej. Grupę docelową stanowi 88 osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie powiatów lubelskiego, Miasta Lublin, powiatu świdnickiego, lubartowskiego, łukowskiego lub łęczyńskiego. W ramach indywidualnej ścieżki wsparcia uczestnicy projektu mogą liczyć m.in. na:

– atrakcyjne szkolenia zawodowe (Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza c.o i SEP do 1kV, szkolenia gastronomiczne, Krawiec z egzaminem czeladniczym)

– wsparcie Trenerów Pracy

– 3 miesięczne staże zawodowe

Szczegółowe informacje w tym Regulamin uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy dostępne –  tutaj

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA