ARCHIWALNA STRONA
Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

 • 28.12.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na przygotowanie materiału filmowego na temat spektaklu oraz o metodzie stanowiącej przedmiot projektu. Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta MFILM PHU Waldemar Michalski w cenie 2952,00 zł (brutto)... Czytaj więcej
 • 28.12.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na asystę merytoryczną profesjonalnej ekipy filmowej podczas przygotowania materiału filmowego przez młodzież Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta MFILM PHU Waldemar Michalski w cenie 11 316... Czytaj więcej
 • 21.12.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na kompleksowĄ organizację i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego po spektaklu z udziałem ekspertów i publiczności Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Fundacji “TEATRIKON” w cenie 7 500... Czytaj więcej
 • 21.12.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie strony internetowej “Szkoły Społecznej Uważności” Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Expandoline Patryk Łopot w cenie 4 350... Czytaj więcej
 • 14.12.2018 Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na asystę merytoryczną profesjonalnej ekipy filmowej podczas przygotowywania materiału filmowego przez młodzież. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na asystę merytoryczną  profesjonalnej ekipy filmowej podczas przygotowywania materiału filmowego... Czytaj więcej
 • 11.12.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie strony internetowej “Szkoły Społecznej Uważności” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie strony internetowej “Szkoły Społecznej Uważności” Postępowanie prowadzone jest... Czytaj więcej
 • 10.12.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizację i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego po spektaklu z udziałem ekspertów i publiczności. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na kompleksową organizację i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów... Czytaj więcej
 • 07.12.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przygotowanie materiału filmowego na temat spektaklu oraz o metodzie stanowiącej przedmiot projektu. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przygotowanie materiału filmowego na temat spektaklu oraz o metodzie... Czytaj więcej
 • 22.11.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie recenzji eksperckiej oraz analizę mechaniki prototypowej wersji gry edukacyjnej. Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta CloudCare Urszula Pietrzak. w cenie 1840,00... Czytaj więcej
 • 14.11.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badania użytkowników aplikacji “Generator nawyków” Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Logos Consulting Sp. z o.o. w... Czytaj więcej
 • 18.10.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie recenzji eksperckiej oraz analiza mechaniki prototypowej wersji gry edukacyjnej Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie recenzji eksperckiej oraz analiza mechaniki prototypowej wersji gry... Czytaj więcej
 • 18.10.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na wyprodukowanie nagranie i montaz reportażu filmowego Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta M-FILM P. H. U. Waldemar Michalski... Czytaj więcej
 • 18.10.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na usługę ekspercką z zakresu stosowania ochrony danych osobowych Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta PROMYK CONSULTO Paweł Pogorzelski z siedzibą... Czytaj więcej
 • 12.10.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na usługę mentoringu .. Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Tworzę gry – Grzegorz Olifirowicz  w cenie 2... Czytaj więcej
 • 12.10.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badania użytkowników aplikacji mobilnej “Generator Nawyków” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badania użytkowników aplikacji... Czytaj więcej
 • 08.10.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na przygotowanie i przeprowadzenie testów aplikacji webowej Profily Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Pani Iwony Lipiec w cenie  6 680,00 zł... Czytaj więcej
 • 02.10.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ MENTORINGU Zapraszamy do złożenia oferty na usługę mentoringu. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. „Mikro... Czytaj więcej
 • 26.09.2018 Zapytanie ofertowe- Wyprodukowanie (nagranie i montaż) reportażu filmowego. Zapraszamy do złożenia oferty na wyprodukowanie reportażu filmowego Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu... Czytaj więcej
 • 25.09.2018 Zapytanie ofertowe- Usługa ekspercka z zakresu stosowania ochrony danych osobowych. Zapraszamy do złożenia oferty na usługę ekspercką z zakresu stosowania ochrony danych osobowych. Postępowanie prowadzone... Czytaj więcej
 • 21.09.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Przygotowanie i przeprowadzenie testów aplikacji webowej “Profily” Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie testów aplikacji webowej Profily (profilowanie zawodowe... Czytaj więcej
 • 19.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na organizację i przeprowadzenie badania opinii grupy docelowej projektu na temat przygotowanych materiałów filmowych Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Pani Agnieszki Kampka w cenie  2... Czytaj więcej
 • 18.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Szkoły Społecznej Uważności Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Arfa S. C. B. Szczygieł, R. Wachowicz... Czytaj więcej
 • 07.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie 3 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży... Czytaj więcej
 • 04.09.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Szkoły Społecznej Uważności wraz z przekazaniem praw autorskich. Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej szkoły Społecznej Uważności wraz z... Czytaj więcej
 • 04.09.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie badania opinii grupy docelowej projektu na temat przygotowanych materiałów filmowych zgodnie z przygotowaną koncepcją. Zapraszamy do złożenia oferty na na organizację i przeprowadzenie badania opinii grupy docelowej projektu... Czytaj więcej
 • 28.08.2018 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – BADANIA EWALUACYJNE Informujemy że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Fundacji Centrum Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”... Czytaj więcej
 • 28.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania – Opracowanie opinii o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pani Marii Wesołowskiej w kwocie 1 500,00... Czytaj więcej
 • 24.08.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE 3 SEMINARIÓW SKIEROWANYCH DO INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy do złożenia ofertyna przeprowadzenie 3 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych.   Postępowanie prowadzone... Czytaj więcej
 • 27.07.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie opinii o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy. Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie opinii  o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy.... Czytaj więcej
 • 24.07.2018 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – USŁUGA MENTORINGU. Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pana Wojciecha Dobrowolskiego w kwocie 1 900,00 zł... Czytaj więcej
 • 17.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na “Ocenę prototypowej wersji “Podręcznika i programu przygotowania do przejmowania przez dziecko rodzinnej firmy poprzez sukcesję, dziedziczenie, przekazywanie”. Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę INVEST Biuro Nieruchomości Zuzanna Sitarz w kwocie... Czytaj więcej
 • 17.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na “Ocenę prototypowej wersji produktu “Poradnika realizacji programu “Smak zawodu”” wraz z narzędziami pomiarowymi i badawczymi (etap I) oraz opracowanie finalnej wersji ,,Podręcznika realizacji programu – Smak zawodu” (etap II) Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pani Iwony Lipiec w kwocie 2 500,00... Czytaj więcej
 • Czytaj więcej
 • 12.07.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENTORINGU. Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi mentoringu, czyli – zgodnie z istotą tej... Czytaj więcej
 • 25.05.2018 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla uczestnika projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla uczestnika projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”... Czytaj więcej
 • 04.07.2018 Postępowanie na ocenę prototypowej wersji „Podręcznika i programu przygotowania do przejmowania przez dziecko rodzinnej firmy poprzez dziedziczenie, sukcesję, przekazywanie” Zapraszamy do złożenia oferty na ocenę prototypowej wersji „Podręcznika  i programu przygotowania do przejmowania... Czytaj więcej
 • 03.07.2018 Ocena prototypowej wersji produktu “Poradnika realizacji programu “Smak zawodu”” wraz z narzędziami pomiarowymi i badawczymi (etap I) oraz opracowanie finalnej wersji ,,Podręcznika realizacji programu – Smak zawodu” (etap II) Zapraszamy do złożenia oferty na “Ocenę prototypowej wersji produktu “Poradnika realizacji programu “Smak zawodu””... Czytaj więcej
 • 03.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na “Recenzję ekspercką koncepcji działania “Szkoły Społecznej Uważności” (…) Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pana Pawła Nowak w kwocie 1 600,00... Czytaj więcej
 • 02.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie opinii eksperckiej prac programistycznych związanych z rozwojem oraz dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy  Paweł Zając z siedzibą w Komarówce Podlaskiej w cenie... Czytaj więcej
 • 28.06.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych innowacji społecznych... Czytaj więcej
 • 27.06.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na kompleksową organizację i przeprowadzenie panelu ekspertów W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy Nowoczesny Ośrodek Edukacji Anna Ratuszniak z siedzibą w... Czytaj więcej
 • 20.06.2018 Postępowanie na opracowanie recenzji eksperckiej koncepcji działania „Szkoły Społecznej Uważności” Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie recenzji eksperckiej koncepcji działania „Szkoły Społecznej... Czytaj więcej
 • 13.06.2018 zapytanie ofertowe – opinia ekspercka dot. prac programistycznych związanych z rozwojem oraz dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie opinii eksperckiej dot. prac programistycznych związanych... Czytaj więcej
 • 08.06.2018 Postępowanie na kompleksową organizację i przeprowadzenie panelu ekspertów Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową organizacją i przeprowadzenie panelu ekspertów zgodnie... Czytaj więcej
 • 07.06.2018 Rozstrzygnięcie postępowania – wyprodukowanie (nagranie i montaż) filmu promującego stronę http://lernante.pl/ Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy DAFUT IWO JABŁONSKI z siedzibą w... Czytaj więcej
 • 28.05.2018 szacowanie wartości zamówienia – usługi cateringowe Zapraszamy do złożenia oferty na usługi cateringowe celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu... Czytaj więcej
 • 17.05.2018 zapytanie ofertowe – wyprodukowanie (nagranie i montaż) filmu promującego stronę http://lernante.pl/ Zapraszamy do złożenia oferty na wyprodukowanie (nagranie i montaż) filmu promującego  stronę http://lernante.pl/. Szczegóły... Czytaj więcej
 • 30.04.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENTORINGU Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi mentoringu, czyli – zgodnie z istotą tej... Czytaj więcej
 • 17.04.2018 Zapytanie ofertowe na usługę ekspercką dotycząca przeprowadzenia instruktażu z zakresu stosowania ochrony danych osobowych w opracowywanych rozwiązaniach innowacyjnych z zakresu przejścia z systemu edukacji na rynek pracy (gry edukacyjne, portale www, aplikacje) Zapraszamy do złożenia oferty na usługę ekspercką dotyczącą przeprowadzenia instruktażu z zakresu stosowania ochrony... Czytaj więcej
 • 06.04.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie testowania „Modelowego programu współpracy pracodawcy ze szkołą zawodową” w ramach realizowanej mikroinnowacji społecznej „Trampolina sukcesu! Modelowy program współpracy pracodawcy z szkołą zawodową”. Zapraszamy do złożenia oferty Przeprowadzenie testowania  „Modelowego programu współpracy pracodawcy ze szkołą zawodową” w... Czytaj więcej
 • 22.03.2018 rozstrzygnięcie postępowania – prace programistyczne związane z rozwojem/dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pana Marcina Włocha zamieszkałego w Lublinie. Cena... Czytaj więcej
 • 08.01.2018 Zapytanie ofertowe – prace programistyczne związane z rozwojem/dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia oferty na prace programistyczne związane z rozwojem/dopracowaniem gry edukacyjnej... Czytaj więcej
 • 04.01.2018 Informacja o zamknięciu naboru w projekcie „Mikro innowacje – makro korzyści” W związku z upłynięciem terminu wskazanego w par 6 ust 2 Procedur realizacji projektu... Czytaj więcej
 • 14.11.2017 16.11.2017r. SPOTKANIE INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-warsztatowym dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 06.11.2017 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENTORINGU Poniżej przedstawiamy informacje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenie usługi mentoringu w zakresie poszczególnych części:... Czytaj więcej
 • 03.11.2017 ZAMOŚĆ i HRUBIESZÓW – KOLEJNE SPOTKANIA INFORMACYJNO – WARSZTATOWE DLA INNOWATORÓW Zainteresowanych ofertą grantów na innowacje społeczne z pogranicza edukacji i zatrudnienia zapraszamy na otwarte... Czytaj więcej
 • 02.11.2017 Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową Osobom zainteresowanym uczestnictwem w projektach realizowanych przez LFR przypominamy, iż biura Fundacji zlokalizowane przy... Czytaj więcej
 • 20.10.2017 Biłgoraj i Świdnik – spotkania informacyjne na temat projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”   Zapraszamy na spotkania informacyjno – warsztatowe na temat projektu „Mikro innowacje – makro... Czytaj więcej
 • 10.10.2017 Biała Podlaska i Ryki – spotkania informacyjne na temat projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” Zapraszamy na spotkania informacyjno – warsztatowe na temat projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”... Czytaj więcej
 • 06.10.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” W PAŹDZIERNIKU 2017 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 26.09.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie programu oraz przeprowadzenie szkolenia „Coaching i mentoring jako formy wspomagania rozwoju” Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie programu oraz przeprowadzenie szkolenia  „Coaching i mentoring jako... Czytaj więcej
 • 12.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych Informujemy, iż w postępowaniu na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych wybrano ofertę... Czytaj więcej
 • 17.08.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADANIA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W TOMASZOWIE LUBELSKIM I ZAKŁADU USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO ROZTOCZE ROMAN RAK Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie badania potrzeb Zespołu Szkół nr 4... Czytaj więcej
 • 01.08.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ EKSPERCKĄ Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi eksperckiej polegającej na: opracowaniu koncepcji procesu przygotowania... Czytaj więcej
 • 27.07.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENTORINGU Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi mentoringu, czyli – zgodnie z istotą tej... Czytaj więcej
 • 26.07.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE 4 SEMINARIÓW SKIEROWANYCH DO INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych)... Czytaj więcej
 • 19.07.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADANIA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W TOMASZOWIE LUBELSKIM I ZAKŁADU USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO ROZTOCZE ROMAN RAK Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie badania potrzeb Zespołu Szkół nr 4... Czytaj więcej
 • 17.07.2017 SPOTKANIE INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-warsztatowym dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 23.06.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 23.05.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 24.04.2017 Szukamy wolontariuszy! Interesujesz się innowacjami społecznymi i lubisz podejmować nowe wyzwania? Chcesz zdobyć cenne doświadczenie i... Czytaj więcej
 • 18.05.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE WSPARCIA EKSPERCKIEGO Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie wsparcia eksperckiego z zakresu przedsiębiorczości dla innowatorów społecznych... Czytaj więcej
 • 08.05.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE 4 SEMINARIÓW SKIEROWANYCH DO INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych)... Czytaj więcej
 • 18.04.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie udziału w pracach Komisji... Czytaj więcej
 • 04.04.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 14.02.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE DLA POTENCJALNYCH INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla potencjalnych innowatorów społecznych, organizowanych w ramach realizacji... Czytaj więcej
 • 24.01.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE DLA POTENCJALNYCH INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla potencjalnych innowatorów społecznych, organizowanych w ramach realizacji... Czytaj więcej
 • 04.01.2017 SPOTKANIE INFORMACYJNO-WARSZTATOWE DLA POTENCJALNYCH INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu spotkań informacyjno-warsztatowych dla potencjalnych innowatorów społecznych, które odbędą... Czytaj więcej
 • 21.12.2016 przypomnienie o konkursie na innowacje społeczne Przypominamy o trwającym konkursie na wybór innowacyjnych pomysłów w tematach związanych z przejściem osób... Czytaj więcej
 • 30.11.2016 ZMIANA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Informujemy, iż zmianie uległ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Mikro innowacje – makro... Czytaj więcej
 • 08.11.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA EKSPERTYZ O INNOWACYJNOŚCI Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie opracowania ekspertyz o innowacyjności... Czytaj więcej
 • 02.11.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie udziału w pracach Komisji... Czytaj więcej
 • 06.09.2016 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYBÓR INNOWACJI SPOŁECZNYCH Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłaszają konkurs otwarty na wybór... Czytaj więcej
 • 18.08.2016 Szukamy innowatorów społecznych Jeśli masz nowatorski pomysł który może doprowadzić do zredukowania problemów ludzi młodych w zakresie... Czytaj więcej
 • 13.10.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH Osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w obszarach związanych z przejściem z systemu edukacji na... Czytaj więcej
 • Czytaj więcej
< <
 • Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.

Na potrzeby niniejszego projektu innowacje społeczne zdefiniowano jako nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych. Innowacja to tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać wyłącznie innowacje społeczne związane z przejściem z systemu edukacji do aktywności zawodowej.  Przykładowe typy innowacji społecznych:

 • nowe usługi,
 • nowe produkty,
 • nowe procesy,
 • nowe platformy,
 • nowe formy organizacyjne,
 • nowe zasady,
 • nowe instrumenty i modele finansowe,
 • nowe rozwiązania prawne,

a także kombinacje ww. form.

Innowatorami społecznymi mogą być  osoby fizyczne, grupy nieformalne lub podmioty (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, zrzeszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie, przedsiębiorcy, instytucje – w tym instytucje rynku pracy, szkoły, szkoła wyższa, uczelnie itd.).

Użytkownikami innowacji społecznych mogą być publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie i szkoły wyższe, pracodawcy i organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe. Odbiorcami – osoby pozostające w systemie edukacji dla których tworzone są innowacyjne rozwiązania nastawione na zapobieganie występowania zdiagnozowanych w POWER problemów, tj. uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, oraz studenci ostatnich lat studiów (I i II stopnia) uczelni i szkół wyższych z terenu województwa lubelskiego i osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego w wieku 18-25 lat, które nie podjęły jeszcze pierwszej pracy.

POLUB NAS NA FACEBOOKU  FB-Icon-1024x1024

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 2 740 735,31 zł

logo_POWER_i_UE

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

Nasze innowacje

Innowatorom społecznym oferujemy wsparcie finansowe (granty) z przeznaczeniem na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu innowacyjnego związanego z przejściem z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz wsparcie niefinansowe w formie:

 • sfinansowania miejsca do pracy związanego z osiągnięciem celu innowacji społecznej z niezbędnym zapleczem technicznym,
 • wsparcia eksperckiego w opracowaniu i wdrażaniu innowacji społecznej w zakresie uzależnionym od potrzeb i specyfiki innowacji. Przykładowy zakres wsparcia eksperckiego:
  • usługi prawnicze,
  • ekspert ds. ICT,
  • usługi doradztwa zawodowego,
  • doradztwo psychologiczne
  • inne usługi w zależności od specyfikacji innowacji
 • wsparcia ze strony doświadczonego mentora wybranego przez Innowatora,
 • nielimitowanego wsparcia (coachingu) ze strony Brokerów Innowacji,
 • udziału w seminariach tematycznych – możliwość spotkań z ekspertami, networkingu i spotkań z innymi  innowatorami.

Łączna wartość wsparcia udzielonego Grantobiorcy w ramach niniejszego projektu nie może być wyższa niż 100 000 PLN