ARCHIWALNA STRONA
Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Projekty

Aktualności projektowe

 • 19.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na organizację i przeprowadzenie badania opinii grupy docelowej projektu na temat przygotowanych materiałów filmowych Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Pani Agnieszki Kampka w cenie  2... Czytaj więcej
 • 18.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Szkoły Społecznej Uważności Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Arfa S. C. B. Szczygieł, R. Wachowicz... Czytaj więcej
 • 07.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie 3 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży... Czytaj więcej
 • 07.09.2018 OFERTA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy... Czytaj więcej
 • 06.09.2018 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia... Czytaj więcej
 • 04.09.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Szkoły Społecznej Uważności wraz z przekazaniem praw autorskich. Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej szkoły Społecznej Uważności wraz z... Czytaj więcej
 • 04.09.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie badania opinii grupy docelowej projektu na temat przygotowanych materiałów filmowych zgodnie z przygotowaną koncepcją. Zapraszamy do złożenia oferty na na organizację i przeprowadzenie badania opinii grupy docelowej projektu... Czytaj więcej
 • 28.08.2018 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – BADANIA EWALUACYJNE Informujemy że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Fundacji Centrum Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”... Czytaj więcej
 • 28.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania – Opracowanie opinii o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pani Marii Wesołowskiej w kwocie 1 500,00... Czytaj więcej
 • 24.08.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE 3 SEMINARIÓW SKIEROWANYCH DO INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy do złożenia ofertyna przeprowadzenie 3 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych.   Postępowanie prowadzone... Czytaj więcej
 • 23.08.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA „Elektryk z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV” z egzaminem kwalifikacyjnym Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia... Czytaj więcej
 • 21.08.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI SZKOLENIA „KADRY I PŁACE” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia w zakresie kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia... Czytaj więcej
 • 27.07.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie opinii o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy. Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie opinii  o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy.... Czytaj więcej
 • 25.07.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ IV NABÓR WNIOSKÓW Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia... Czytaj więcej
 • 24.07.2018 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – USŁUGA MENTORINGU. Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pana Wojciecha Dobrowolskiego w kwocie 1 900,00 zł... Czytaj więcej
 • 20.07.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”. Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia... Czytaj więcej
 • 17.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na “Ocenę prototypowej wersji “Podręcznika i programu przygotowania do przejmowania przez dziecko rodzinnej firmy poprzez sukcesję, dziedziczenie, przekazywanie”. Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę INVEST Biuro Nieruchomości Zuzanna Sitarz w kwocie... Czytaj więcej
 • 17.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na “Ocenę prototypowej wersji produktu “Poradnika realizacji programu “Smak zawodu”” wraz z narzędziami pomiarowymi i badawczymi (etap I) oraz opracowanie finalnej wersji ,,Podręcznika realizacji programu – Smak zawodu” (etap II) Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pani Iwony Lipiec w kwocie 2 500,00... Czytaj więcej
 • 16.07.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 13.07.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 12.07.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENTORINGU. Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi mentoringu, czyli – zgodnie z istotą tej... Czytaj więcej
 • 04.07.2018 Postępowanie na ocenę prototypowej wersji „Podręcznika i programu przygotowania do przejmowania przez dziecko rodzinnej firmy poprzez dziedziczenie, sukcesję, przekazywanie” Zapraszamy do złożenia oferty na ocenę prototypowej wersji „Podręcznika  i programu przygotowania do przejmowania... Czytaj więcej
 • 03.07.2018 Ocena prototypowej wersji produktu “Poradnika realizacji programu “Smak zawodu”” wraz z narzędziami pomiarowymi i badawczymi (etap I) oraz opracowanie finalnej wersji ,,Podręcznika realizacji programu – Smak zawodu” (etap II) Zapraszamy do złożenia oferty na “Ocenę prototypowej wersji produktu “Poradnika realizacji programu “Smak zawodu””... Czytaj więcej
 • 03.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na “Recenzję ekspercką koncepcji działania “Szkoły Społecznej Uważności” (…) Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pana Pawła Nowak w kwocie 1 600,00... Czytaj więcej
 • 02.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie opinii eksperckiej prac programistycznych związanych z rozwojem oraz dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy  Paweł Zając z siedzibą w Komarówce Podlaskiej w cenie... Czytaj więcej
 • 28.06.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych innowacji społecznych... Czytaj więcej
 • 27.06.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na kompleksową organizację i przeprowadzenie panelu ekspertów W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy Nowoczesny Ośrodek Edukacji Anna Ratuszniak z siedzibą w... Czytaj więcej
 • 20.06.2018 Postępowanie na opracowanie recenzji eksperckiej koncepcji działania „Szkoły Społecznej Uważności” Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie recenzji eksperckiej koncepcji działania „Szkoły Społecznej... Czytaj więcej
 • 20.06.2018 OFERTA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy... Czytaj więcej
 • 15.06.2018 IV NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 13.06.2018 zapytanie ofertowe – opinia ekspercka dot. prac programistycznych związanych z rozwojem oraz dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie opinii eksperckiej dot. prac programistycznych związanych... Czytaj więcej
 • 08.06.2018 Postępowanie na kompleksową organizację i przeprowadzenie panelu ekspertów Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową organizacją i przeprowadzenie panelu ekspertów zgodnie... Czytaj więcej
 • 07.06.2018 Rozstrzygnięcie postępowania – wyprodukowanie (nagranie i montaż) filmu promującego stronę http://lernante.pl/ Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy DAFUT IWO JABŁONSKI z siedzibą w... Czytaj więcej
 • 29.05.2018 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR IV) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 28.05.2018 szacowanie wartości zamówienia – usługi cateringowe Zapraszamy do złożenia oferty na usługi cateringowe celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu... Czytaj więcej
 • 25.05.2018 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla uczestnika projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla uczestnika projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”... Czytaj więcej
 • 25.05.2018 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla uczestnika projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia” Lubelska Fundacja Rozwoju (dalej: LFR) z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 7121006293,... Czytaj więcej
 • 25.05.2018 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla uczestnika projektu „Młodzi aktywnie na rynek pracy” Lubelska Fundacja Rozwoju (dalej: LFR) z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 7121006293,... Czytaj więcej
 • 25.05.2018 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla Uczestnika Projektu „Start w przedsiębiorczość” Lubelska Fundacja Rozwoju (dalej: LFR) z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 7121006293,... Czytaj więcej
 • 25.05.2018 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla Uczestnika Projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” Lubelska Fundacja Rozwoju (dalej: LFR) z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 7121006293,... Czytaj więcej
 • 25.05.2018 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla uczestnika projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia” Lubelska Fundacja Rozwoju (dalej: LFR) z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 7121006293,... Czytaj więcej
 • 17.05.2018 zapytanie ofertowe – wyprodukowanie (nagranie i montaż) filmu promującego stronę http://lernante.pl/ Zapraszamy do złożenia oferty na wyprodukowanie (nagranie i montaż) filmu promującego  stronę http://lernante.pl/. Szczegóły... Czytaj więcej
 • 08.05.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – III NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”. Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia... Czytaj więcej
 • 30.04.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENTORINGU Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi mentoringu, czyli – zgodnie z istotą tej... Czytaj więcej
 • 23.04.2018 INFORMACJA O WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informujemy, iż Wykonawca GAMA LUX Michał Latuszek – ul. Bema 6/38, 05-480 Karczew, którego... Czytaj więcej
 • 19.04.2018 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR IV) OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III) OSTATECZNA LISTA OSÓB... Czytaj więcej
 • 18.04.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ III NABÓR WNIOSKÓW (PROJEKT “MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES”)   Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania... Czytaj więcej
 • 17.04.2018 Zapytanie ofertowe na usługę ekspercką dotycząca przeprowadzenia instruktażu z zakresu stosowania ochrony danych osobowych w opracowywanych rozwiązaniach innowacyjnych z zakresu przejścia z systemu edukacji na rynek pracy (gry edukacyjne, portale www, aplikacje) Zapraszamy do złożenia oferty na usługę ekspercką dotyczącą przeprowadzenia instruktażu z zakresu stosowania ochrony... Czytaj więcej
 • 11.04.2018 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR IV) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój... Czytaj więcej
 • 11.04.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW III NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 06.04.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie testowania „Modelowego programu współpracy pracodawcy ze szkołą zawodową” w ramach realizowanej mikroinnowacji społecznej „Trampolina sukcesu! Modelowy program współpracy pracodawcy z szkołą zawodową”. Zapraszamy do złożenia oferty Przeprowadzenie testowania  „Modelowego programu współpracy pracodawcy ze szkołą zawodową” w... Czytaj więcej
 • 05.04.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ III NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 04.04.2018 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR IV) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach IV naboru do... Czytaj więcej
 • 23.03.2018 PROTOKÓŁ Z II ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR IV) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w IV... Czytaj więcej
 • 22.03.2018 rozstrzygnięcie postępowania – prace programistyczne związane z rozwojem/dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pana Marcina Włocha zamieszkałego w Lublinie. Cena... Czytaj więcej
 • 15.03.2018 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów... Czytaj więcej
 • 14.03.2018 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR IV) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w IV... Czytaj więcej
 • 28.02.2018 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 26.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „ Rozliczenie czasu pracy kierowcy z egzaminem ECDL” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców „KULKA  w cenie 5... Czytaj więcej
 • 26.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę : część I:  Mika Tomasz  – cena... Czytaj więcej
 • 23.02.2018 zakończenie rekrutacji do projektu “Pierwszy krok do zatrudnienia” Informujemy, iż z dniem 23 lutego 2018 r. zakończony został nabór Uczestników/czek do projektu... Czytaj więcej
 • 22.02.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DOTYCZĄCEJ ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA I DOSTAWY MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi dotyczącej zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych... Czytaj więcej
 • 20.02.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”. Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia... Czytaj więcej
 • 20.02.2018 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR IV) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w IV... Czytaj więcej
 • 15.02.2018 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR III) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 14.02.2018 PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES”   Do 16 lutego 2018 r.  przedłużamy nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami... Czytaj więcej
 • 09.02.2018 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA „ROZLICZANIE PRACY CZASU KIEROWCY Z EGZAMINEM ECDL”. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu dot.: Część 1 – postępowanie unieważniono Część 2 –postępowanie... Czytaj więcej
 • 06.02.2018 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej w Chełmie Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej dla uczestników... Czytaj więcej
 • 06.02.2018 Zaproszenie do złożenia oferty – usługa trenerska przeprowadzenia szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV” Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania... Czytaj więcej
 • 06.02.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie bloku tematycznego “Procedury i rozliczenia czasu pracy kierowców”na szkoleniu “Rozliczanie czasu pracy kierowcy z egzaminem ECDL” Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie bloku tematycznego “Procedury i rozliczenia... Czytaj więcej
 • 05.02.2018 Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć na szkoleniu „Opiekun/ka osób zależnych z obsługą autoklawów” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zając na szkoleniu „Opiekun/ka osób zależnych z... Czytaj więcej
 • 02.02.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 29.01.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Start w przedsiębiorczość”. Poniżej zamieszczamy listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia... Czytaj więcej
 • 25.01.2018 PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Do 31 stycznia 2018 r. przedłużamy IV nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami... Czytaj więcej
 • 23.01.2018 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej) kwalifikujących się do otrzymania wsparcia... Czytaj więcej
 • 19.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko – ładowarki” kl. III. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Akademii Doskonalenia Zawodowego OPERATOR w cenie 2... Czytaj więcej
 • 17.01.2018 Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony przed zakażeniem, dezynfekcji i sterylizacji a także eksploatacji autoklawów Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony przed... Czytaj więcej
 • 17.01.2018 Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Asystent/ka medyczna z obsługą autoklawów” Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia dla osób poniżej 29 roku życia na szkolenie... Czytaj więcej
 • 16.01.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 15.01.2018 IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, w szczególności kobiety zainteresowane... Czytaj więcej
 • 12.01.2018 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III) OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III)   Lubelska Fundacja... Czytaj więcej
 • 11.01.2018 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 08.01.2018 Zapytanie ofertowe – prace programistyczne związane z rozwojem/dopracowaniem gry edukacyjnej opartej na silniku Unity 3d Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia oferty na prace programistyczne związane z rozwojem/dopracowaniem gry edukacyjnej... Czytaj więcej
 • 04.01.2018 Informacja o zamknięciu naboru w projekcie „Mikro innowacje – makro korzyści” W związku z upłynięciem terminu wskazanego w par 6 ust 2 Procedur realizacji projektu... Czytaj więcej
 • 03.01.2018 II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 27.12.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Start w przedsiębiorczość” (NABÓR III) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach III naboru do... Czytaj więcej
 • 22.12.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia “Rozliczanie czasu pracy kierowcy z egzaminem ECDL” Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia “Rozliczanie czasu pracy kierowcy... Czytaj więcej
 • 22.12.2017 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR III) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w III... Czytaj więcej
 • 22.12.2017 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAWKALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR III) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój... Czytaj więcej
 • 22.12.2017 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCESU REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU „OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA” Informujemy, iż z dniem 22 grudnia 2017 r. wznawiamy nabór Formularzy przystąpienia do udziału... Czytaj więcej
 • 18.12.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizacja szkolenia „Operator koparko – ładowarki” klasa III Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową organizacja szkolenia „Operator koparko – ładowarki” klasa III... Czytaj więcej
 • 15.12.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR III) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach III naboru do... Czytaj więcej
 • 15.12.2017 OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA... Czytaj więcej
 • 08.12.2017 rozstrzygnięcie postępowania “Kosmetyczka” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę „AESTHETIC” SZKOŁA WIZAŻU I STYLIZACJI Małgorzata Matysiak-... Czytaj więcej
 • 05.12.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość ” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych w... Czytaj więcej
 • 05.12.2017 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość” Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 29.11.2017 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR II) Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 29.11.2017 WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ I NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”. Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków... Czytaj więcej
 • 27.11.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej w Chełmie Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej dla uczestników... Czytaj więcej
 • 23.11.2017 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR III) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w III... Czytaj więcej
 • 21.11.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych w... Czytaj więcej
 • 14.11.2017 16.11.2017r. SPOTKANIE INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-warsztatowym dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 06.11.2017 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENTORINGU Poniżej przedstawiamy informacje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenie usługi mentoringu w zakresie poszczególnych części:... Czytaj więcej
 • 03.11.2017 rozeznanie rynku na wynajem wózka jezdniowego wraz z dostępem do placu manewrowego dla uczestników szkolenia „Operator/ka wózków jezdniowych” Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania  rynku na wynajem wózka jezdniowego wraz z... Czytaj więcej
 • 03.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt.... Czytaj więcej
 • 03.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł…” w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt.... Czytaj więcej
 • 03.11.2017 ZAMOŚĆ i HRUBIESZÓW – KOLEJNE SPOTKANIA INFORMACYJNO – WARSZTATOWE DLA INNOWATORÓW Zainteresowanych ofertą grantów na innowacje społeczne z pogranicza edukacji i zatrudnienia zapraszamy na otwarte... Czytaj więcej
 • 02.11.2017 Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową Osobom zainteresowanym uczestnictwem w projektach realizowanych przez LFR przypominamy, iż biura Fundacji zlokalizowane przy... Czytaj więcej
 • 02.11.2017 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej w Chełmie Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej dla uczestników... Czytaj więcej
 • 25.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych” Informacja o ofertach wybranych w postępowaniu na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z... Czytaj więcej
 • 25.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” Informacja o ofertach wybranych w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” znajduje... Czytaj więcej
 • 20.10.2017 NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR I) Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza... Czytaj więcej
 • 20.10.2017 Biłgoraj i Świdnik – spotkania informacyjne na temat projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”   Zapraszamy na spotkania informacyjno – warsztatowe na temat projektu „Mikro innowacje – makro... Czytaj więcej
 • 11.10.2017 Zapytanie ofertowe – kompleksowa organizacja szkolenia “Kosmetyczka” dla 1 osoby Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową organizację szkolenia „Kosmetyczka”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie... Czytaj więcej
 • 10.10.2017 Biała Podlaska i Ryki – spotkania informacyjne na temat projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” Zapraszamy na spotkania informacyjno – warsztatowe na temat projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”... Czytaj więcej
 • 10.10.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” w Chełmie Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” w Chełmie.... Czytaj więcej
 • 06.10.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” W PAŹDZIERNIKU 2017 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 06.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej” klasy III i klasy I Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Akademii Doskonalenia Zawodowego OPERATOR w cenie: część... Czytaj więcej
 • 05.10.2017 PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE „MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES- MÓJ SUKCES” Do 13 października 2017 r. przedłużamy III nabór  formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami... Czytaj więcej
 • 04.10.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI SZKOLENIA „OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji szkolenia „Operator obrabiarek... Czytaj więcej
 • 03.10.2017 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR II)   Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Start w przedsiębiorczość”... Czytaj więcej
 • 27.09.2017 Usługa trenerska – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Asystent/ka medyczna z obsługą autoklawów” Zaproszenie do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Asystent/ka... Czytaj więcej
 • 27.09.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę cateringu w Lubartowie Zapraszamy do złożenia oferty na usługę cateringową dla uczestników projektu “Młodzi aktywnie na rynek... Czytaj więcej
 • 27.09.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość” na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych na... Czytaj więcej
 • 26.09.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie programu oraz przeprowadzenie szkolenia „Coaching i mentoring jako formy wspomagania rozwoju” Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie programu oraz przeprowadzenie szkolenia  „Coaching i mentoring jako... Czytaj więcej
 • 25.09.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizacją szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej” klasy III i klasy I Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową organizacją szkolenia „Operator  koparki jednonaczyniowej” klasy III i... Czytaj więcej
 • 25.09.2017 Zapytanie ofertowe – Usługa trenerska – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych” Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu “Usługa trenerska – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami... Czytaj więcej
 • 25.09.2017 Zaproszenie do złożenia oferty – Usługa wynajmu sali z wyposażeniem na terenie miasta Lublin na realizację 32 godzinnego szkolenia oraz zapewnienie cateringu Zapraszamy do złożenia oferty na usługę wynajmu sali z wyposażeniem na terenie miasta Lublin ... Czytaj więcej
 • 21.09.2017 Zaproszenie do złożenia oferty – “Usługa trenerska – przeprowadzenie zajęć na szkoleniu „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL”” Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu “Usługa trenerska – przeprowadzenie zajęć na szkoleniu „Sprzedawca/czyni... Czytaj więcej
 • 21.09.2017 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR II)   Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł –... Czytaj więcej
 • 20.09.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ TRENERSKĄ Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Prawo zamówień publicznych z... Czytaj więcej
 • 19.09.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie usług doradczych na... Czytaj więcej
 • 14.09.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Start w przedsiębiorczość” (NABÓR II) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach II naboru do... Czytaj więcej
 • 12.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych Informujemy, iż w postępowaniu na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych wybrano ofertę... Czytaj więcej
 • 07.09.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR II) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach II naboru do... Czytaj więcej
 • 06.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE-Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Start w przedsiębiorczość” na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt.... Czytaj więcej
 • 06.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – Usługi doradcze przeznaczone dla uczestników projektu “Mój pomysł…”na etapie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt.... Czytaj więcej
 • 04.09.2017 Szacowanie wartości zamówienia Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w projekcie  „Młodzi aktywnie na rynek... Czytaj więcej
 • 04.09.2017 Informacja o zakończeniu naboru na kurs „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” w ramach projektu “Pierwszy krok do zatrudnienia” Informujemy, iż zakończyliśmy nabór Uczestników/ Uczestniczek na kurs „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” w ramach... Czytaj więcej
 • 31.08.2017 rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” Informacja o ofertach wybranych w postępowaniu na przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Sprzedawca/czyni z... Czytaj więcej
 • 24.08.2017 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAWKALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Start w przedsiębiorczość” (nabór... Czytaj więcej
 • 24.08.2017 OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAWKALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój... Czytaj więcej
 • 17.08.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADANIA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W TOMASZOWIE LUBELSKIM I ZAKŁADU USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO ROZTOCZE ROMAN RAK Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie badania potrzeb Zespołu Szkół nr 4... Czytaj więcej
 • 16.08.2017 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” (NABÓR II) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w II... Czytaj więcej
 • 16.08.2017 PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR II)   Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w... Czytaj więcej
 • 04.08.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Start w przedsiębiorczość” (NABÓR I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach I naboru do... Czytaj więcej
 • 04.08.2017 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach I naboru do... Czytaj więcej
 • 24.07.2017 Diagnoza udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwa społeczne z województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety mającej na celu... Czytaj więcej
 • 01.08.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ EKSPERCKĄ Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi eksperckiej polegającej na: opracowaniu koncepcji procesu przygotowania... Czytaj więcej
 • 31.07.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług w projekcie „Start w przedsiębiorczość” Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług w projekcie... Czytaj więcej
 • 31.07.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie usług w projekcie “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług w projekcie... Czytaj więcej
 • 27.07.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI MENTORINGU Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi mentoringu, czyli – zgodnie z istotą tej... Czytaj więcej
 • 27.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia “Kucharz/kucharka” Informujemy, iż w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia “Kucharz/kucharka” wybrana została oferta Pana Mirosława Sochy... Czytaj więcej
 • 26.07.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE 4 SEMINARIÓW SKIEROWANYCH DO INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych)... Czytaj więcej
 • 19.07.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE BADANIA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W TOMASZOWIE LUBELSKIM I ZAKŁADU USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO ROZTOCZE ROMAN RAK Zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie badania potrzeb Zespołu Szkół nr 4... Czytaj więcej
 • 17.07.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej i organizację przerwy kawowej w Łukowie Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej wraz z... Czytaj więcej
 • 17.07.2017 SPOTKANIE INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjno-warsztatowym dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 13.07.2017 Szacowanie wartości zamówienia w projekcie „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie poniższych usług/dostaw w projekcie  „Skutecznie i profesjonalnie... Czytaj więcej
 • 12.07.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG w projekcie „Start w przedsiębiorczość Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie  realizowanym w... Czytaj więcej
 • 12.07.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG w projekcie „Mój pomysł-mój biznes-mój sukces” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie  realizowanym w... Czytaj więcej
 • 12.07.2017 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradztwa w projekcie  realizowanym w ramach... Czytaj więcej
 • 12.07.2017 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA w projekcie „Mój pomysł-mój biznes-mój sukces” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług doradztwa w projekcie  realizowanym w ramach... Czytaj więcej
 • 06.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni” Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty nw. wykonawców: Część 1 “Elementy... Czytaj więcej
 • 06.07.2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia „Kucharz/ kucharka” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia „Kucharz/ kucharka”. Pełna treść postępowania znajduje... Czytaj więcej
 • 04.07.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” zgodnie z niżej... Czytaj więcej
 • 04.07.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. świadczenia usługi polegającej na... Czytaj więcej
 • 04.07.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. świadczenia usługi polegającej na... Czytaj więcej
 • 03.07.2017 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług opiekuna osoby z niepełnosprawnością Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług opiekuna osoby z niepełnosprawnością w Łukowie... Czytaj więcej
 • 03.07.2017 Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych Miło nam poinformować, że od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. realizujemy projekt... Czytaj więcej
 • 30.06.2017 Protokół z I etapu rekrutacji do projektu “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nabór I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w I naborze... Czytaj więcej
 • 30.06.2017 Protokół z I etapu rekrutacji do projektu “Start w przedsiębiorczość” (nabór I) Lubelska Fundacja Rozwoju informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w I naborze... Czytaj więcej
 • 23.06.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 21.06.2017 Przedłużenie terminu naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu Uwaga Innowatorzy!!! Informujemy o przedłużeniu terminu naboru innowacyjnych pomysłów w temacie:”przejście z systemu edukacji... Czytaj więcej
 • 21.06.2017 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W PROJEKCIE „Start w przedsiębiorczość” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie realizowanym w... Czytaj więcej
 • 21.06.2017 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W PROJEKCIE „Mój pomysł-mój biznes-mój sukces” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie realizowanym w... Czytaj więcej
 • 14.06.2017 II nabór formularzy – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zainteresowane dotacją na rozpoczęcie... Czytaj więcej
 • 13.06.2017 rozstrzygnięcie postępowania na “Przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL”” Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na “Przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL”” znajduje się... Czytaj więcej
 • 09.06.2017 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawców usługi opiekuna osoby z niepełnosprawnością Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług opiekuna osoby z niepełnosprawnością w projekcie ... Czytaj więcej
 • 05.06.2017 Lista rankingowa – kurs „Pracownik/ca utrzymania zieleni” Informujemy, iż zakończyliśmy nabór Uczestników/ Uczestniczek na kurs „Pracownik/ca utrzymania zieleni” w ramach projektu... Czytaj więcej
 • 05.06.2017 Lista rankingowa – kurs „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Informujemy, iż zakończyliśmy nabór Uczestników/ Uczestniczek na kurs „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” w... Czytaj więcej
 • 05.06.2017 Zapraszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej wraz z jednoczesnym zapewnieniem przerwy kawowej Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej wraz z... Czytaj więcej
 • 02.06.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- diagnoza kompetencji zawodowych w projekcie “Start w przedsiębiorczość” Wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu kompetencji zawodowych osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności... Czytaj więcej
 • 02.06.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY- diagnoza kompetencji zawodowych w projekcie “Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” Wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu kompetencji zawodowych osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności... Czytaj więcej
 • 25.05.2017 Zakończenie naboru formularzy zgłoszeniowych na kurs “Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Informujemy, iż z upływem dnia 30 maja 2017r. zakończony zostanie nabór formularzy zgłoszeniowych na... Czytaj więcej
 • 23.05.2017 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KANDYDATÓW DO PROJEKTU “START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług polegających na... Czytaj więcej
 • 23.05.2017 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KANDYDATÓW DO PROJEKTU “MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES-MÓJ SUKCES” Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług polegających na... Czytaj więcej
 • 23.05.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 18.05.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE WSPARCIA EKSPERCKIEGO Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie wsparcia eksperckiego z zakresu przedsiębiorczości dla innowatorów społecznych... Czytaj więcej
 • 17.05.2017 Postępowanie na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni” Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni” zgodnie... Czytaj więcej
 • 09.05.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizację szkolenia „Kurs dla kandydatów na księgowego. I stopień ścieżki edukacyjnej SKwP” Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową organizację szkolenia „Kurs dla kandydatów na księgowego. I... Czytaj więcej
 • 08.05.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE 4 SEMINARIÓW SKIEROWANYCH DO INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych)... Czytaj więcej
 • 30.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w... Czytaj więcej
 • 10.03.2017 Rozeznanie rynku na na usługę cateringową dla uczestników warsztatów oraz szkoleń w projekcie „Pierwszy krok do zatrudnienia” Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na usługę cateringową dla uczestników warsztatów... Czytaj więcej
 • 04.05.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem... Czytaj więcej
 • 24.04.2017 Szukamy wolontariuszy! Interesujesz się innowacjami społecznymi i lubisz podejmować nowe wyzwania? Chcesz zdobyć cenne doświadczenie i... Czytaj więcej
 • 21.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko- ładowarki klasa III” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą... Czytaj więcej
 • 19.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Operatora/ki wózków jezdniowych” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę H&S TRAINING Centrum Szkoleniowe z siedzibą w... Czytaj więcej
 • 19.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy” Informujemy, iż w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) +... Czytaj więcej
 • 18.04.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie udziału w pracach Komisji... Czytaj więcej
 • 14.04.2017 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie... Czytaj więcej
 • 14.04.2017 Unieważnienie postępowania na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Z przyczyn nie leżących po stronie Lubelskiej Fundacji Rozwoju unieważnia się postępowanie na opracowanie... Czytaj więcej
 • 11.04.2017 Postępowanie na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 10.04.2017 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Już od 4 maja rozpoczynamy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie... Czytaj więcej
 • 05.04.2017 Postępowanie na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni” Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 04.04.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje –... Czytaj więcej
 • 03.04.2017 Postępowanie na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Operator koparko – ładowarki klasa III” wraz z egzaminem państwowym Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 31.03.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług psychologicznych polegających na udzieleniu wsparcia psychologicznego indywidualnego... Czytaj więcej
 • 31.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy” wraz z egzaminem państwowym Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 24.03.2017 OSOBY ZWOLNIONE Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy... Czytaj więcej
 • 09.03.2017 zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Operator/ka wózków jezdniowych” Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 02.03.2017 REKRUTACJA DO PROJEKTU „PIERWSZY KROK DO DO ZATRUDNIENIA” Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia”, z którego mogą skorzystać osoby do... Czytaj więcej
 • 21.02.2017 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawców poszczególnych usług Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie  „Pierwszy krok... Czytaj więcej
 • 14.02.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE DLA POTENCJALNYCH INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla potencjalnych innowatorów społecznych, organizowanych w ramach realizacji... Czytaj więcej
 • 13.02.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. wyboru Wykonawcy na świadczenie... Czytaj więcej
 • 10.02.2017 REALIZOWANY PRZEZ LUBELSKĄ FUNDACJĘ ROZWOJU PROJEKT „OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA” NA ANTENIE POLSKIEGO RADIA LUBLIN! W najbliższą sobotę tuż po godz. 11.00 na antenie Polskiego Radia Lublin, w cyklu... Czytaj więcej
 • 09.02.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA „OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia... Czytaj więcej
 • 30.01.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ POLEGAJĄCEJ NA OSOBISTYM PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ NA SZKOLENIU „BHP” Wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy... Czytaj więcej
 • 24.01.2017 SPOTKANIA INFORMACYJNO-WARSZTATOWE DLA POTENCJALNYCH INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-warsztatowych dla potencjalnych innowatorów społecznych, organizowanych w ramach realizacji... Czytaj więcej
 • 19.01.2017 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Od 1 lutego br. rozpoczynamy realizację projektu „Start w przedsiębiorczość” w ramach którego pozostający... Czytaj więcej
 • 13.01.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. wyboru Wykonawcy na świadczenie... Czytaj więcej
 • 04.01.2017 SPOTKANIE INFORMACYJNO-WARSZTATOWE DLA POTENCJALNYCH INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu spotkań informacyjno-warsztatowych dla potencjalnych innowatorów społecznych, które odbędą... Czytaj więcej
 • 30.12.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ POLEGAJĄCEJ NA OSOBISTYM PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ NA KURSIE „SPAWACZ/KA TIG i MAG” Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na... Czytaj więcej
 • 29.12.2016 Załóż firmę za unijne pieniądze W dniu 16.12.2016r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu pt. „Start w przedsiębiorczość”. Projekt skierowany... Czytaj więcej
 • 29.12.2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCESU REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU „OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA” Informujemy, iż z dniem 29 grudnia 2016 r. zamykamy nabór formularzy przystąpienia do udziału... Czytaj więcej
 • 21.12.2016 przypomnienie o konkursie na innowacje społeczne Przypominamy o trwającym konkursie na wybór innowacyjnych pomysłów w tematach związanych z przejściem osób... Czytaj więcej
 • 20.12.2016 Jak pomóc osobom młodym w odnalezieniu się na rynku pracy? Zachęcamy Państwa do zapoznania się z rekomendacjami dotyczącymi poprawy sytuacji osób młodych znajdujących się... Czytaj więcej
 • 16.12.2016 KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA WYPRACOWANE REKOMENDACJE pt.” Praktyczne możliwości wykorzystywania rekomendacji w zakresie wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” 14 grudnia 2016 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się konferencja upowszechniająca Rekomendacje... Czytaj więcej
 • 14.12.2016 ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA „PRAWO JAZDY KAT. C (lub C+E) + KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ NA PRZEWÓZ RZECZY” Informujemy, iż wprowadzono zmiany w treści zapytania ofertowego, tj. dokonano modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia... Czytaj więcej
 • 13.12.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. wyboru Wykonawcy na świadczenie... Czytaj więcej
 • 12.12.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA „PRAWO JAZDY KAT. C (lub C+E) + KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ NA PRZEWÓZ RZECZY ” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia indywidualnych szkoleń... Czytaj więcej
 • 05.12.2016 PIĄTE POSIEDZENIE PLENARNE LUBELSKIEGO PARTNERSTWA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH (…) W dniu 5 grudnia 2016 r. odbyło się piąte Posiedzenie Plenarne w Wyższej Szkole... Czytaj więcej
 • 02.12.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ POLEGAJĄCEJ NA OSOBISTYM PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ NA SZKOLENIU „OPERATOR/KA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH” Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na... Czytaj więcej
 • 30.11.2016 ZMIANA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MIKRO INNOWACJE – MAKRO KORZYŚCI” Informujemy, iż zmianie uległ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Mikro innowacje – makro... Czytaj więcej
 • 23.11.2016 CZWARTE POSIEDZENIE PLENARNE LUBELSKIEGO PARTNERSTWA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH(…) W dniu 23 listopada 2016 r odbyło się czwarte Posiedzenie Plenarne w Trybunale Koronnym... Czytaj więcej
 • 15.11.2016 CZWARTE POSIEDZENIE PLENARNE LUBELSKIEGO PARTNERSTWA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Sygnatariuszy „Lubelskiego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na... Czytaj więcej
 • 08.11.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA EKSPERTYZ O INNOWACYJNOŚCI Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie opracowania ekspertyz o innowacyjności... Czytaj więcej
 • 07.11.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA „OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KLASA III” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia... Czytaj więcej
 • 02.11.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie udziału w pracach Komisji... Czytaj więcej
 • 02.11.2016 TRZECIE POSIEDZENIE PLENARNE LUBELSKIEGO PARTNERSTWA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 19 października 2016 w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyło się... Czytaj więcej
 • 20.10.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. wyboru Wykonawcy na świadczenie... Czytaj więcej
 • 13.10.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH Osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w obszarach związanych z przejściem z systemu edukacji na... Czytaj więcej
 • 13.10.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku, dot. wyboru Wykonawcy na świadczenie... Czytaj więcej
 • 10.10.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ NA KURSIE KOMPUTEROWYM PRZYGOTOWUJĄCYM DO EGZAMINU ECDL PTI STANDARD Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na... Czytaj więcej
 • 10.10.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA „KSIĘGOWY” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Księgowy”... Czytaj więcej
 • 04.10.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ Zapraszamy do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na usługę cateringową dla uczestników warsztatów... Czytaj więcej
 • 01.10.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZYGOTOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DO PROJEKTU Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności dla Projektu zgodnie z wymogami określonymi... Czytaj więcej
 • 30.09.2016 TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA” Trwa rekrutacja do projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia”, z którego mogą skorzystać osoby zagrożone... Czytaj więcej
 • 19.09.2016 Posiedzenie plenarne członków “Lubelskiego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” 7 września 2016 w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyło się... Czytaj więcej
 • 15.09.2016 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na przeprowadzeniu zajęć na kursie komputerowym, przygotowującym do egzaminu ECDL PTI STANDARD Wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych zapraszamy do złożenia oferty w... Czytaj więcej
 • 12.09.2016 REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA” Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia”, z którego mogą skorzystać osoby zagrożone... Czytaj więcej
 • 06.09.2016 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYBÓR INNOWACJI SPOŁECZNYCH Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłaszają konkurs otwarty na wybór... Czytaj więcej
 • 06.09.2016 DRUGIE POSIEDZENIE PLENARNE LUBELSKIEGO PARTNERSTWA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Sygnatariuszy „Lubelskiego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na... Czytaj więcej
 • 18.08.2016 Szukamy innowatorów społecznych Jeśli masz nowatorski pomysł który może doprowadzić do zredukowania problemów ludzi młodych w zakresie... Czytaj więcej
 • 26.07.2016 Zaproszenie do złożenia oferty – kompleksowa organizacja szkolenia “Operator koparko – ładowarki klasa III” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia “Operator... Czytaj więcej
 • 26.07.2016 Zaproszenie do złożenia oferty – kompleksowa organizacja szkolenia “Kurs języka angielskiego poziom A2” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia “Kurs... Czytaj więcej
 • 18.07.2016 Zaproszenie do złożenia oferty – szkolenie “Prawo jazdy kat. C” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia... Czytaj więcej
 • 23.06.2016 Inauguracja „Lubelskiego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” W dniu 23 czerwca 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w... Czytaj więcej
 • 15.06.2016 Trwa rekrutacja do projektu “Kierunek – PRACA” Osoby do 29 roku życia pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie powiatów Miasta Biała... Czytaj więcej
 • 21.06.2016 Zaproszenia do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku Przedmiotem rozeznania rynku jest świadczenie usługi cateringowej w okresie od czerwca 2016 do grudnia... Czytaj więcej
< <
Wyszukiwarka Projektów
Status
Beneficjent
Rok rozpoczęcia
Rok zakończenia