PROJEKTY

RODZAJ WSPARCIA:
OBSZAR REALIZACJI:
ODBIORCY:

Drogowskaz 2.0. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek pracy co najmniej 25 osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia, w tym osób, które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 spośród 100 BO biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, z terenu województwa lubelskiego w okresie od 01.06.2023 r. do 31.03.2026 r.

REALIZACJA:

2023 - 2026

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
niezatrudnione osoby z niepełnosprawnościami
FINANSOWANIE: PFRON

Klub Seniora w Dębinach

Celem planowanego projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób w wieku powyżej 60 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. z terenu gminy Abramów poprzez utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Dębinach.

 

REALIZACJA:

2022 - 2023

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
seniorzy
FINANSOWANIE: RPOWL 11.2

Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 54 osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia, w tym osób, które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 spośród 150 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

REALIZACJA:

2022 - 2025

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
niezatrudnione osoby z niepełnosprawnościami
FINANSOWANIE: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Szkolenia zawodowe i staże dla niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych terenie województwa lubelskiego.

REALIZACJA:

2021 - 2023

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
niezatrudnione osoby z niepełnosprawnościami
FINANSOWANIE: RPO WL 2014 - 2020

Kierunek – PRACA

Szkolenia zawodowe i staże dla osób  pozostających bez zatrudnia w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w Lublinie, Krasnymstawie lub na terenie powiatu lubartowskiego.

REALIZACJA:

2021 - 2022

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
osoby niezatrudnione powyżej 30 roku zycia
FINANSOWANIE: RPOWL 2014-2020

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA