27.04.2022

Wiosenny Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa – 23-30 maja 2022, online

Zachęcamy do udziału w cyklu spotkań informacyjnych na temat bieżących konkursów i inicjatyw podejmowanych w ramach sześciu klastrów tematycznych w II filarze programu Horyzont Europa. Wydarzenia pn. “Tydzień z Klastrami” odbędzie się w formule online w terminie 23-30 maja 2022 roku.

Filar II programu Horyzont Europa – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa, z budżetem ponad 53 mld euro – mierzy się z wyzwaniami, przed którymi stoi Europa i świat: od walki z rakiem po przystosowanie się do zmian klimatu, ochronę dziedzictwa kulturowego, przyjazne i ekologiczne miasta, ochronę wód i oceanów, czy też zapewnienie zdrowych gleb z myślą o zdrowej żywności, zdrowiu ludzi, o przyrodzie i klimacie. Ważnym wyzwaniem jest także zwiększenie konkurencyjności przemysłowej Europy oraz dostarczanie najnowocześniejszych technologii.

W konkursach mogą uczestniczyć firmy: małe i duże, ale także startupy, instytuty badawczo-naukowe, uczelnie oraz jednostki administracji publicznej. Projekty realizowane są w międzynarodowych konsorcjach.

Naukowcy i innowatorzy mają możliwość  aplikowania o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Dofinansowanie to może sięgać od 1 do ponad 20 mln euro. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy poszczególnych konkursów.

Spotkania mają na celu przybliżenie tematyki konkursów na rok 2022 oraz przedstawienie informacji dotyczących różnych inicjatyw podejmowanych w klastrach. Eksperci omówią zasady uczestnictwa w projektach, a zaproszeni beneficjenci podzielą się z uczestnikami wydarzenia swoimi doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami.

Terminy spotkań dla poszczególnych klastrów:

Poniedziałek, 23 maja 2022 Klaster 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
Wtorek, 24 maja 2022 Klaster 3 – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa oraz Klaster 2 – Kultura, kreatywność, społeczeństwo 
Środa, 25 maja 2022 Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko
Piątek, 27 maja 2022 Klaster 5 – Klimat, energia, transport
Poniedziałek, 30 maja 2022 Klaster 1 – Zdrowie
WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA