26.10.2021

Rights for all seasons – prawa pracownicze dla pracowników prac sezonowych

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi kampanią informacyjną Rights for all seasons / Prawa przez cały rok zwracając uwagę na potrzebę wsparcia sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE i EFTA. Podniesieniu świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych służą m.in. informacje udostępniane w ramach EURES.

EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i innych organizacji działających na rynku pracy. Sieć wspiera mobilne zatrudnienie w krajach UE oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Jej celem jest ułatwienie swobodnego przepływu pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sieć EURES informuje o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich, pomaga osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom, którzy chcą zatrudniać pracowników z innych krajów członkowskich. EURES to również Europejski Portal Mobilności Zawodowej, który umożliwia znalezienie informacji o ofertach pracy i możliwościach edukacji w Europie. Dostarcza użytecznych wiadomości i porad o europejskim rynku pracy. Do dyspozycji zainteresowanych jest baza ofert pracy oraz, dla pracodawców, baza CV potencjalnych pracowników. Usługi w ramach sieci EURES w Polsce świadczone są przez doradców oraz asystentów z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej http://www.eures.praca.gov.pl/

Broszura informacyjna

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY