25.04.2022

Przegląd rozporządzenia REACH – ankieta dla MŚP

Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia REACH ((WE) nr 1907/2006).

Ankieta ma na celu uzyskanie opinii MŚP, aby poprawić sposób, w jaki zmienione rozporządzenie REACH powinno działać na rzecz MŚP.

Rozporządzenie REACH ma na celu poprawę ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez lepszą i wcześniejszą identyfikację swoistych właściwości substancji chemicznych. Odbywa się to w ramach czterech procesów REACH: rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie chemikaliów. REACH ma również na celu zapewnienie swobodnego obrotu substancjami chemicznymi w UE oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE.

Ogólnym celem przeglądu jest zapewnienie, aby przepisy rozporządzenia REACH odzwierciedlały ambicje Komisji w zakresie innowacji na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów oraz wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, przy jednoczesnym zachowaniu rynku wewnętrznego, jak przewidziano w strategii zrównoważonego rozwoju w dziedzinie chemikaliów.

Odpowiedzi można udzielać do 6 maja 2022. Wybór języka polskiego w panelu z prawej strony.

Ankieta

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA