20.06.2022

PODATEK VAT 2022 – najnowsze zmiany i wybrane problemy praktyczne, 1.07.2022, godz. 9.30 (stacjonarnie)

Serdecznie zapraszamy jako Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju do udziału w bezpłatnym szkoleniu (stacjonarnie) z zakresu najnowszych zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu, podatku VAT, również w transakcjach zagranicznych (przedłużenie okresu stosowania stawki 0% do zaliczek dotyczących eksportu towarów).

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 lipca 2022r., godz. 9.30, miejsce – Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7  

Szkolenie poprowadzi Pan Dariusz Malinowski – ekspert w zakresie prawa podatkowego, przede wszystkim z dziedziny podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, Ordynacji podatkowej oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

*Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalnie 2 osoby z przedsiębiorstwa).

PROGRAM 

ZAPISY

Zapraszamy serdecznie

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA