03.01.2022

zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompleksową organizację i przeprowadzenie kursu  pn. „Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń” w formule online.

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty cenowej na kompleksową organizację i przeprowadzenie kursu  pn. „Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń” w formule online.

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonowania

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują w Bazie Konkurencyjności

WRÓĆ DO OGŁOSZEŃ

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY