26.09.2022

Szacowanie wartości zamówienia na kompleksową organizację wycieczek dla seniorów

 

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi organizacji wyjazdów turystycznych dla seniorów (osoby powyżej 60 rż.)  w projekcie „Klub Seniora w Dębinach” realizowanego przez Gminę Abramów w partnerstwie z Lubelską Fundacją Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działania 11.2: „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania

Wzór oferty

WRÓĆ DO OGŁOSZEŃ

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA