13.10.2021

Rozstrzygnięcie postępowania na wybór wykonawców usługi trenerskiej – przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia “Magazynier/ka – sprzedawca z uprawnieniami kat. II WJO”

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie (20-013) ul. Narutowicza 62.

Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w kryteriach oceny ofert: Oferowana cena  wykonanie usługi [60%],  Doświadczenie oferenta w prowadzeniu szkoleń “Magazynier/ka – sprzedawca z upr. kat. II WJO” [40%].

WRÓĆ DO OGŁOSZEŃ

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY