15.04.2022

Nawet do 900.000 na internacjonalizację MŚP

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP ogłoszonego 1 kwietnia 2022r. jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Starta składania wniosków – 5 maja 2022r.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej:
warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Ile możesz otrzymać?

MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE

900 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie to 50 000 000 zł

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne pod numerami telefonu:

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 801 332 202

 

 

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA