31.12.2021

Badanie panelowe na temat upowszechnienia wśród MŚP zrównoważonych technologii i rozwiązań

Komisja Europejska prowadzi obecnie badanie panelowe skierowane do MŚP, aby lepiej zrozumieć wyzwania, przed jakimi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie w związku z ekologizacją swojej działalności. Pytania mają na celu zebranie informacji na temat rodzaju technologii, jakie przedsiębiorcy opracowują/zakupują/używają, barier, na jakie napotykają oraz ich opinii na temat narzędzi wsparcia w zakresie wdrażania nowych, ekologicznych technologii.

Dekarbonizacja i gospodarka cyrkulacyjna są kluczowe dla Europejskiego Zielonego Ładu, a zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój, przyswajanie i wykorzystywanie nowych technologii jest niezbędne do osiągnięcia celu unijnego prawa klimatycznego.

Wyniki tego badania zostaną przetworzone przez Komisję Europejską i włączone do przygotowywanych wspólnych map drogowych w zakresie technologii przemysłowych dotyczących technologii niskoemisyjnych i technologii o obiegu zamkniętym. Te dwa plany działania mają na celu lepsze powiązanie badań i innowacji z rynkiem, szybsze wprowadzanie nowych technologii na rynek oraz zwiększenie synergii między badaniami a przemysłem.

Ankieta jest dostępna do 15 stycznia 2022 roku. Wybór polskiej wersji językowej w rozwijanym panelu „languages” po prawej stronie.

 

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY