17.08.2021

#30LatDlaRegionu – Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED

Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED zostało założone w 1993 roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza i w niezmienionej formie prawnej funkcjonuje do dzisiaj. Przedsiębiorstwo ma charakter rodzinny i w 100% oparte jest o kapitał polski. Założyciel przedsiębiorstwa p. Stanisław Margol przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej zdobył bogate doświadczenie w przemyśle medycznym oraz wiedzę techniczną w zakresie konstrukcji oraz produkcji przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi.

MARGOMED działa w branży medycznej i produkuje wyroby medyczne jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takie jak: przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi, strzykawki o pojemności 50 ml do pomp infuzyjnych, strzykawki cewnikowe o poj. 50 ml i 100 ml, strzykawki iniekcyjne o poj. 2ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, przedłużacze do pomp infuzyjnych, kieliszki do leków, pojemniki na mocz. Wyroby medyczne produkowane przez MARGOMED stosowane są w większości szpitali w Polsce a udział w rynku wynosi ponad 50%.

Kalendarium rozwoju przedsiębiorstwa

1993-1995; początkowy etap działalności – produkcja w wynajmowanych pomieszczeniach,

1995; nabycie działki o pow.3 ha wraz z budynkiem, który został zaadoptowany do produkcji wyrobów medycznych,

2000; dynamiczny wzrost sprzedaży i popytu, uzyskanie przewagi cenowej i jakościowej nad konkurencją – realizacja inwestycji infrastrukturalnej i zwiększenie powierzchni produkcyjnej o 3.000 m.kw. w nowoczesnej hali produkcyjnej, spełniającej wszystkie standardy europejskie w produkcji medycznej. Do roku 2000 przedsiębiorstwo odnotowało czterokrotny wzrost zdolności wytwórczych i wzrost zatrudnienia z 40 do 80 osób.

2002;zakup i uruchomienie linii do sterylizacji (wartość inwestycji -1,8 mln PLN),

2003;uruchomienie własnego laboratorium: mikrobiologicznego, fizykochemicznego i biologicznego z nowoczesnym wyposażeniem, zakup i uruchomienie wysokowydajnej linii do wytłaczania drenu, rozszerzenie oferty o kieliszek do leków,

2004;zakup i uruchomienie centralnego zasypu surowca, certyfikacja procedur wewnętrznych za zgodność z normami europejskimi, przeprowadzenie przez audytorów DNV oceny zgodności wyrobów i nadanie im znaku CE (certyfikaty uzyskane przy udziale środków z UE w ramach programu PHARE),

2005;rozbudowa instalacji centralnego zasypu, rozszerzenie asortymentu o przedłużacze do pomp infuzyjnych oraz płytkę Petriego,

2006;zakup linii automatów do montażu strzykawki, uruchomienie produkcji strzykawki do pomp infuzyjnych, rozszerzenie asortymentu o pojemnik na mocz,

2007;zakup i uruchomienie automatu do montażu komory przyrządów (wartość inwestycji ok 1,2 mln zł), rozszerzenie asortymentu o przyrząd do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu pomp infuzyjnych,

2008 – 2009;rozszerzenie asortymentu o strzykawki cewnikowe 100 ml, 50ml,

2011;zakup i uruchomienie automatycznej linii do montażu wybranych elementów przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi-projekt zrealizowany w ramach działania 1.3 RPOWL 2007-2013 (dotacja w wysokości 1,3 mln zł),

2013;wdrożenie nowej technologii wytwarzania strzykawek iniekcyjnych dwuczęściowowych – produkt zaprojektowany przez P.P. MARGOMED (łączne nakłady 7,6 mln zł. Projekt wsparty finansowo w ramach działania 4.3 POIG 2007-2013 w wys. 3,4 mln zł),

2017;pozyskanie dotacji w ramach RPO 2014-2020 (działanie 3.7) na wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących uruchomienia produkcji strzykawki iniekcyjnej trzyczęściowej- przedsięwzięcie w trakcie realizacji,

2018;pozyskanie dotacji w ramach działania 3.2.1 Badania na rynek na wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących uruchomienia znacząco ulepszonych przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi, rozpoczęcie budowy nowoczesnej hali produkcyjnej wraz z zapleczem magazynowo- biurowym, zakontraktowanie linii automatów oraz maszyn i urządzeń do produkcji innowacyjnych przyrządów,

2021;rozpoczęcie produkcji w nowo wybudowanej nowoczesnej hali produkcyjnej z pełnym zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni ponad 15.000 m.kw., uruchamianie w pełni zautomatyzowanego procesu wytwarzania innowacyjnych, opartych na opatentowanych rozwiązaniach przyrządów medycznych.

Jak wynika z powyższego kalendarium, rozwój MARGOMED możliwy był między innymi dzięki funduszom unijnym. Od 2009r. przedsiębiorstwo współpracuje w tym zakresie z MERITUM Lubelską Grupą Doradczą Sp. z o.o. przygotowując i realizując z sukcesem kolejne projekty inwestycyjne. Dla MERITUM Sp. z o.o. MARGOMED jest szczególnym klientem m.in. ze względu na to, że właśnie dla tego przedsiębiorstwa nasza spółka doradcza pozyskała najwyższą w swojej historii dotację w wysokości ponad 18 mln PLN.

Ciągły rozwój receptą na sukces w branży medycznej

Przedsiębiorstwo MARGOMED jest w pełni samowystarczalne; wszystkie etapy produkcji realizowane są we własnym zakresie dzięki posiadaniu biura konstruktorskiego, narzędziowni, wtryskowni, pakowni, sterylizatorni i własnego laboratorium. Przedsiębiorstwo stale doskonali proces wytwarzania wyrobów poprzez wprowadzanie innowacji – posiada własne patenty dotyczące części wdrożonych rozwiązań.

P.P. MARGOMED jest jedynym polskim producentem przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi, gdzie cały proces produkcyjny odbywa się w Polsce.

Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 200 osób. MARGOMED od czerwca 2021r. rozpoczął produkcję wyrobów medycznych w nowo wybudowanej – nowoczesnej hali produkcyjnej z pełnym zapleczem socjalno – biurowym o powierzchni ponad 15.000 m.kw. w Lubelskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Przedsiębiorstwo MARGOMED dostarcza swoje wyroby do większości szpitali w Polsce – jak udało się Państwu osiągnąć taką pozycję na tak konkurencyjnym rynku wyrobów medycznych?

Stanisław Margol – właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjnego MARGOMED: Z perspektywy tych 28 lat funkcjonowania firmy, gdzie w swoim rozwoju firma doświadczyła różnych okresów: wysokich zysków, ale też braku płynności finansowej (ze względu na wydłużone terminy płatności), drastycznego spadku marż, w związku z konkurencją chińską, nadpłynności itp. – obecną pozycję zawdzięczamy szybkiej decyzyjności, elastyczności, czyli umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków, ale przede wszystkim ciągłemu rozwojowi. Mam tu na myśli systematyczne poszerzanie oferowanych wyrobów oraz automatyzację procesów wytwarzania, przy zachowaniu najwyższej jakości wyrobów oferowanych przez firmę.

Czy ma Pan własną receptę na sukces w biznesie lub jakieś rady, które można przekazać tym którzy są aktualnie na początkowym etapie prowadzenia firmy?

Dla mnie najważniejsza w biznesie jest wizja, kreatywność, cierpliwość i konsekwencja! Pomimo stale zmieniających się warunków funkcjonowania, ja w zasadzie codziennie mogę odpowiadać na pytania o to, gdzie widzę firmę za 5, czy 10 lat. Mam wizję rozwoju firmy i głęboko wierzę w realizację tej wizji.

Czy współpraca z Meritum – spółką zależną od Lubelskiej Fundacji Rozwoju, przyczyniła się w jakiś sposób do tego w jakiej fazie rozwoju znajduje się Pana firma?

Od momentu pojawienia się możliwości skorzystania z rożnego typu dofinansowań firma P.P. MARGOMED współpracuje z firmą Meritum. Wszystkie wspólne przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem – tj. firma P.P. MARGOMED otrzymała dofinansowanie dzięki czemu mogła m.in: zaoferować innowacyjne wyroby medyczne oparte na własnych patentach, wzorach użytkowych, zautomatyzować procesy wytwarzania wyrobów medycznych, uruchomić innowacyjną linię do sterylizacji wyrobów medycznych i i w końcu wybudować nowoczesny zakład produkcyjny z pełnym zapleczem magazynowo -biurowym. Z całą pewnością, bez wsparcia finansowego, w postaci otrzymanych dofinansowań, przy stale malejących marżach na rynku wyrobów medycznych, to by się nie udało.

 

Foto: MARGOMED

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA