Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

 • 23.03.2021 zapytanie ofertowe – organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Prawo jazdy kat. C i CE oraz przyśpieszona kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy” Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Prawo jazdy... Czytaj więcej
 • 16.03.2021 zapytanie ofertowe – organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Księgowy” wraz z egzaminem dla 6 osób w trybie online. Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Księgowy”... Czytaj więcej
 • 26.02.2020 Informacja o zakończeniu naboru pracowników przewidzianych do zwolnienia Informujemy, że nabór pracowników przewidzianych  do  zwolnienia  w projekcie  „Szansa na zatrudnienie” został zakończony.... Czytaj więcej
 • 20.02.2020 Postępowanie na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Rusztowania budowlane – montażowe metalowe” Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Rusztowania budowlane – montażowe... Czytaj więcej
 • 14.02.2020 Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „AgilePM® & AgileBA® Foundation” z egzaminami AgilePM® Fundation i AgileBA® Fundation Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „AgilePM® & AgileBA® Foundation”... Czytaj więcej
 • 10.01.2020 postępowanie na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń “Operator podestów ruchomych” z egzaminem UDT Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator podestów ruchomych” z... Czytaj więcej
 • 10.01.2020 postępowanie na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator suwnic sterowanych z kabiny – I S” z egzaminem UDT Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator suwnic sterowanych z... Czytaj więcej
 • 18.12.2019 Postępowanie na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Spawanie metodą TIG i MAG ” z egzaminem kwalifikacyjnym dla 2 osób. Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Spawanie metodą TIG i... Czytaj więcej
 • 05.12.2019 postępowanie na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator koparek jednonaczyniowych klasa III”” Zapraszamy do złożenia oferty na “Organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator koparek jednonaczyniowych klasa... Czytaj więcej
 • 07.11.2019 szukamy wykonawcy usługi szkoleniowej – prawo jazdy kat C lub C+E i przyśpieszona kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Prawo jazdy kat. C... Czytaj więcej
 • 15.10.2019 Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT” Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na... Czytaj więcej
 • 08.10.2019 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Operator koparko-ładowarki klasa III” Informujemy, iż w powyższym postępowaniu wybrano nw. ofertę: Akademia Doskonalenia Zawodowego OPERATOR, ul. Diamentowa,... Czytaj więcej
 • 08.10.2019 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie przeprowadzenia całości szkolenia pn „Monter/ka instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP do 1kV” Informujemy, iż w powyższym postępowaniu wybrano nw. ofertę: A- Graf Janusz Potocki , Baranówka... Czytaj więcej
 • 02.09.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi szkoleniowe Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe w projektach realizowanych... Czytaj więcej
 • 18.09.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUGI TRENERSKIEJ – PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA “Specjalista/ka ds. kadr z egzaminem ECDL Base”” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi trenerskiej – przeprowadzenia szkolenia “Specjalista/ka ds. kadr... Czytaj więcej
 • 18.09.2019 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi trenerskiej – przeprowadzenie szkolenia “Monter/ka instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP do 1kV” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi trenerskiej – przeprowadzenia szkolenia “Monter/ka instalacji elektrycznych... Czytaj więcej
 • 18.09.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA “PRAWO JAZDY KAT. C + KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ NA PRZEWÓZ RZECZY’ Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia... Czytaj więcej
< <

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu dostępności do edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego oraz innowacyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji 100 uczestników/czek z terenu LOF tj. gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów miasto i gmina, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice Wólka, Lublin, Mełgiew, Piaski, Spiczyn, Nałęczów, Świdnik.

Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 100 (50 kobiet) osób fizycznych  zamieszkałych  na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  tj. osoby  zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego gminach: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów miasto i gmina, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice Wólka, Lublin, Mełgiew, Piaski, Spiczyn, Nałęczów, Świdnik, tj.

 • pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika
 • pracowników przewidzianych do zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika
 • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Lubartowie ul. Cmentarna 10, tel. 81 855 14 20

Lubelska Fundacja Rozwoju w Lublinie ul. Rynek 7 tel. 81 528 53 01

Pomieszczenia i budynki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (brak stopni, drzwi posiadają właściwą szerokość, biuro mieści się na poziomie zero, dostęp do toalety). Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Projekt realizowany jest przez Lubelską Fundację Rozwoju na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020. Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.  Działanie 10.4  Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonowania

 

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

 • Indywidualne doradztwo zawodowe w tym Indywidualny Plan Działania – 3,5 godz./osobę
 • Grupowe doradztwo zawodowe (warsztaty) – 16 godz./grupę
 • Poradnictwo psychologiczne – 2 godz./osobę
 • Indywidualne pośrednictwo pracy- 5 godz./osobę
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych:
  • Specjalista/tka ds. kadr z egzaminem ECDL (140h)
  • Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT (100h)
  • Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL (120h)
  • Monter/ka instalacji elektrycznych z egzaminem SEP (60h)
  • Operator koparko – ładowarki kat. III (134h)
  • Prawo jazdy kat. C lub C+E i kwalifikacja wstępna przyśpieszona(190h)
  • Prawo jazdy kat. T (50h)
  • Inne (np.: obsługa agregatów tynkarskich, montaż rusztowań, obsługa żurawi przenośnych HDS, księgowość, wizażysta/ka, kucharz, opiekunka.
 • Płatne 3-4 miesięczne staże.

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe i dydaktyczne poczęstunek podczas zajęć, ubezpieczenie NNW, odzież ochronną, dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach, płatny staż w zakładzie pracy.