Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Doradztwo, wsparcie innowacji

Ostatnie akutalności
życzenia świąteczne
Spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz owocnej...
Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Osobom zainteresowanym uczestnictwem w projektach realizowanych przez LFR przypominamy, iż biura Fundacji zlokalizowane przy ul. Zana 41 i Wallenroda...
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Ochrona własności przemysłowej”
Informujemy, że do 20 stycznia 2017 roku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) trwa nabór wniosków o dofinansowanie w...
publikacja upowszechniająca historie sukcesu w zakresie komercjalizacji prowadzonych przez polskie ośrodki innowacji i spółki celowe jednostek naukowych
Pragniemy Państwu przedstawić publikację upowszechniającą historie sukcesu w zakresie komercjalizacji prowadzonych przez polskie ośrodki innowacji i spółki celowe jednostek...
PGNiG i ARP ogłaszają nabór na II edycję Warsztatu Innowacyjnych Pomysłów
PGNiG S.A. wraz ze swoją spółką Obrót Detaliczny Sp. z o.o we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz...

Lubelska Fundacja Rozwoju, planując realizację projektów dotyczących innowacji i transferu technologii w sektorze mikro i małych i średnich przedsiębiorstw, utworzyła w 2005 r. w tym celu Business & Innovation Centre (BIC).

Business & Innovation Centre (BIC) – to przestrzeń współpracy dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, zainicjowana w 2005 r.  w strukturze Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Od lat wspieramy rozwój innowacyjnych startupów oraz przedsiębiorców dzięki współpracy z konsultantami, inwestorami prywatnymi oraz nawiązywanym i rozwijanym relacjom i kontaktom z instytucjami otoczenia biznesu oraz środowiskiem naukowo-akademickim. Dzięki rozpoznawalnej marce i doświadczeniu zrealizowanych zostało szereg inicjatyw i projektów służących wsparciu innowacyjnego biznesu w województwie lubelskim. Misją BIC misją jest kompleksowe i jednocześnie elastyczne podejście w tworzeniu efektywnych rozwiązań dla  naszych klientów.

Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu (WSAB) powstała w oparciu o doświadczenia Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu (LSAB), utworzonej przy LFR  w 2007 r. w ramach realizacji partnerskiego projektu (wraz ze Stowarzyszeniem B4 z Rzeszowa) pt.: „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”. Oferta WSAB adresowana jest do osób kreatywnych z ciekawymi pomysłami na innowacyjny biznes, którym brakuje środków na jego rozwijanie.  Założeniem Sieci jest również aby Aniołowie Biznesu, oprócz wsparcia finansowego, oferowali dla startupów wsparcie menedżerskie oraz odpowiednie relacje w branży, które mogą być kluczowe w momencie wejścia na rynek z pierwszymi produktami/usługami.

Jakościowa zmiana w lubelskim systemie wsparcia innowacji i przedsiębiorczości wymaga ponad-instytucjonalnej współpracy regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowo-badawczych. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu w 2014r. powołany został Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu (LKIOB). Założeniem inicjatorów było uruchomienie otwartej platformy współpracy lubelskich instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz jednostek naukowo-badawczych posiadających ofertę profesjonalnych usług wsparcia skierowanych do innowacyjnych przedsięwzięć, szczególnie znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju (start-up). Lubelska Fundacja Rozwoju jako inicjator powstania Klastra została jego pierwszym koordynatorem.

MERITUM Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Lubelskiej Fundacji Rozwoju, świadczącym usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i badawczo – rozwojowych w szczególności z programów dotacji UE. Spółka zajmuje się także działalnością doradczą w zakresie transferu wiedzy, wdrażania innowacyjnych technologii, ochrony własności przemysłowej oraz koordynacji współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu. Jest akredytowanym przy Ministerstwie Rozwoju ośrodkiem innowacji świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta spółki MERITUM to także usługi szkoleniowe w zakresie pozyskiwania dotacji i rozliczania projektów  współfinansowanych ze środków UE.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług doradczych oraz wsparcia innowacji i transferu technologii