Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

 • 05.03.2021 zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik utrzymania czystości z uprawnieniami SEP do 1KV i uprawnieniami cieplnymi”” Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na “Usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub... Czytaj więcej
 • 25.02.2021 zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia „„PRACOWNIK GOSPODARCZY z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV” Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na “Usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub... Czytaj więcej
 • 14.01.2021 Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base” Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia... Czytaj więcej
 • 16.12.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „PRACOWNIK GOSPODARCZY z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV” Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „PRACOWNIK... Czytaj więcej
 • 10.12.2020 Zaproszenie do złożenia oferty “Usługa trenerska – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY z egzaminem ECDL Base”” Zapraszamy do złożenia oferty na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY z... Czytaj więcej
 • 21.07.2020 rozstrzygnięcie postępowania na „Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z egzaminem UDT” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ... Czytaj więcej
 • 06.07.2020 postępowanie na „Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY z egzaminem ECDL Base” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp.... Czytaj więcej
 • 30.06.2020 Zapytanie ofertowe – usługa trenerska – przeprowadzenie szkolenia „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z egzaminem UDT” Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkolenia „OPERATOR WÓZKÓW... Czytaj więcej
 • 20.04.2020 Postępowanie na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY z egzaminem ECDL Base” Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO... Czytaj więcej
 • 31.03.2020 Postępowanie na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkoleń „BRUKARZ z egzaminem czeladniczym” i „PRACOWNIK REMONTOWO BUDOWLANY z egzaminem czeladniczym” Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkoleń „BRUKARZ z... Czytaj więcej
 • 05.02.2020 Usługa trenerska – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT” Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z... Czytaj więcej
 • 22.01.2020 Postępowanie na usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV” Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części... Czytaj więcej
 • 04.10.2019 Rozstrzygnięcie postępowania na usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „PRACOWNIK GOSPODARCZY z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV” Informujemy, iż w powyższym postępowaniu w zakresie części I – IV wybrano nw. oferty... Czytaj więcej
 • 25.09.2019 Rekrutacja na szkolenie „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” dla klientów MOPS w Lubartowie Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” realizowane w ramach projektu pt. „NIE... Czytaj więcej
 • 16.09.2019 Szukamy prowadzących szkolenie „PRACOWNIK GOSPODARCZY z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV” Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie całości lub części szkolenia „PRACOWNIK... Czytaj więcej
 • 04.09.2019 Rozeznanie rynku na świadczenie usług psychologicznych Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług psychologicznych w projekcie  „NIE CHCĘ BYĆ... Czytaj więcej
 • 02.09.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na usługi szkoleniowe Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe w projektach realizowanych... Czytaj więcej
 • 30.08.2019 Rekrutacja na szkolenie „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV” dla klientów MOPS w Lubartowie Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV”... Czytaj więcej
< <

Głównym celem projektu jest wzrost reintegracji społecznej i zawodowej 50 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (23 kobiet) oraz zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą mieszkańcy Lubartowa, korzystający ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zg. z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej).

Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnością, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Lubartowie ul. Cmentarna 10, tel. 81 855 14 20

Pomieszczenia i budynki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (brak stopni, drzwi posiadają właściwą szerokość, biuro mieści się na poziomie zero, dostęp do toalety). Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Projekt realizowany jest przez Lubelską Fundację Rozwoju i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020. Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • warsztaty „RYNEK PRACY”,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • warsztaty umiejętności interpersonalnych,
 • Program Aktywizacji i Integracji,
 • praca socjalna – kontrakty socjalne,
 • szkolenia:
  • Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL,
  • Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT,
  • Konserwator- pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV,
  • Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL,
  • Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza c.o i SEP do 1kV,
  • Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT,
  • Operator koparko-ładowarki kl. III,
  • Prawo jazdy kat C lub C+E i kwalifikacja wstępna,
 • staże zawodowe, od 3-6 m-cy.

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:

 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (gdy dotyczy),
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • ubezpieczenie NNW,
 • odzież ochronną,
 • dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach,
 • płatny staż w zakładzie pracy.