Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Zmiana Regulaminu pożyczek w ramach programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Najnowsze wydarzenia
09.07.2020
Wirtualne spotkania z firmami tajwańskimi
Zachęcamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach online z tajwańskimi firmami, które 6 sierpnia 2020 r. zorganizuje ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem wydarzenia jest Tajwańska...
06.07.2020
postępowanie na „Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY z egzaminem ECDL Base”
Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. i Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR w cenie brutto (po negocjacjach)...
Zmiana Regulaminu pożyczek w ramach programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w celu niwelowania negatywnych skutków wirusa COVID-19 na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorców korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, na podstawie 15zzf2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z póżn. zm.), wprowadzono  przepisy przejściowe, określone w Regulaminie udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach programu.

Zmieniony Regulamin zamieszczony został na stronie https://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/