Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Zmiana Regulaminu pożyczek w ramach programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Najnowsze wydarzenia
10.09.2020
Zaproszenia do udziału w wirtualnych spotkaniach b2b, profile zagranicznych firm poszukujących kontrahentów w Polsce.
Zachęcamy do lektury wrześniowego wydania newslettera Ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju, a w nim szereg zaproszeń do udziału w spotkaniach wirtualnych przy udziale firm zagranicznych, jak...
09.09.2020
Cykl bezpłatnych webinariów – Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach importowych i eksportowych, 14 września – 9 listopada 2020
Zapraszamy na cykl bezpłatnych webinariów poświęconych ryzyku walutowemu w transakcjach zagranicznych. Pierwsze webinarium zaplanowane jest na 14 września 2020 w godz. 11.00-13.00, a kolejne odbywać się będą w co...
Zmiana Regulaminu pożyczek w ramach programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w celu niwelowania negatywnych skutków wirusa COVID-19 na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorców korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, na podstawie 15zzf2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z póżn. zm.), wprowadzono  przepisy przejściowe, określone w Regulaminie udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach programu.

Zmieniony Regulamin zamieszczony został na stronie https://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/