Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Zmiana Regulaminu pożyczek w ramach programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Najnowsze wydarzenia
20.11.2020
Wirtualna sesja networkingowa B2B – z udziałem firm indyjskich, 9. grudnia 2020r.
Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w wirtualnej sesji networkingowej, która odbędzie się 9 grudnia 2020r. przy udziale firm indyjskich. Ma ona na celu łączenie europejskich firm z takich branż jak...
13.11.2020
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ MAKROREGION PN-WSCH
Informujemy, że w dniu 13-11-2020 r., od godz. 16.00 zostanie wstrzymany nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR Makroregion Północno-Wschodni ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Zmiana Regulaminu pożyczek w ramach programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w celu niwelowania negatywnych skutków wirusa COVID-19 na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorców korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, na podstawie 15zzf2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z póżn. zm.), wprowadzono  przepisy przejściowe, określone w Regulaminie udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach programu.

Zmieniony Regulamin zamieszczony został na stronie https://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/