Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

ZAWIESZENIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ COVID -19 DLA MŚP

Najnowsze wydarzenia
20.11.2020
Wirtualna sesja networkingowa B2B – z udziałem firm indyjskich, 9. grudnia 2020r.
Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w wirtualnej sesji networkingowej, która odbędzie się 9 grudnia 2020r. przy udziale firm indyjskich. Ma ona na celu łączenie europejskich firm z takich branż jak...
13.11.2020
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ MAKROREGION PN-WSCH
Informujemy, że w dniu 13-11-2020 r., od godz. 16.00 zostanie wstrzymany nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR Makroregion Północno-Wschodni ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
ZAWIESZENIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ COVID -19 DLA MŚP

W związku z przekroczeniem pułapu 150 % wartości środków przeznaczonych na pożyczkę płynnościową COVID-19, od dn. 07-05-2020 r., godz.16.00 LFR zawiesza przyjmowanie wniosków.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszej strony, na której będą zamieszczane aktualne informacje, w tym o ewentualnym wznowieniu naboru wniosków.