Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

WSPARCIE LUBELSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE PANDEMII

Najnowsze wydarzenia
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
WSPARCIE LUBELSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE PANDEMII

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, zmagającym się ze skutkami kryzysu wywołanego przez  pandemię, instytucje w regionie lubelskim podjęły szereg działań mających na celu wsparcie firm w tych wyjątkowych okolicznościach. Dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań, mających na celu pomoc na wielu płaszczyznach, podmioty na co dzień wspierające przedsiębiorców chcą chociażby w pewnym wymiarze zminimalizować negatywne skutki epidemii.

W regionie lubelskim działa Lubelska Fundacja Rozwoju, instytucja otoczenia biznesu, oferująca wielopłaszczyznowe wsparcie dla przedsiębiorców. W jej strukturach od 2008r. funkcjonuje ośrodek Enterprise Europe Network (EEN) oferujący bezpłatną pomoc dla firm zainteresowanych nawiązywaniem bądź rozwijaniem działalności gospodarczej poza granicami kraju. W tym wyjątkowym okresie sieć EEN, poza bieżącym świadczeniem pomocy, wychodzi o krok dalej, zachęcając firmy, by te nie rezygnowały z kontaktów z partnerami zagranicznymi, umożliwiając im spotkania biznesowe w formie elektronicznej, w czasie tematycznych branżowych spotkań B2B.
Wiele firm lokalnych planowało swój udział w spotkaniach biznesowych w czasie targów branżowych, które w aktualnej sytuacji zostały odwołane. Mając na uwadze, jak ważne jest podtrzymywanie ciągłych relacji biznesowych, ośrodki EEN zdecydowały o organizacji spotkań online. Wybrane z nich to:

Technology & Business Cooperation Day – https://technologycooperationdays2018.b2match.io/
Corporate Day – https://corporateday.at/
Textile Connect – https://textile-connect-2020.b2match.io/.

Firmy oferujące rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, bądź poszukujące pomocy mogą zamieścić prezentację swojej usługi/produktu na platformie Care & Industry together against CORONA stworzonej bezpośrednio w celu wsparcia biznesu w okresie trwania epidemii.

Sieć EEN zajmuje się także organizacją szkoleń, spotkań informacyjnych, seminariów, warsztatów przybliżających tematykę związaną z prowadzeniem działalności zagranicznej. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom przedsiębiorców ośrodek EEN przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju we współpracy z innymi ośrodkami partnerskimi oferuje cykl webinariów.
4 maja odbędzie się pierwsze webinarium dostępne bezpłatnie dla przedsiębiorców.
Przedsięwzięcie będzie składało się z dwóch części po 30 min (60 minut). W jego trakcie przedsiębiorca będzie również miał możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji dla firm z ryzyka walutowego. Na początku każdego webinarium omówiona zostanie sytuacja bieżąca na rynku walutowym, wskazane szanse i zagrożenia zmian kursów walut, podane zostaną bieżące prognozy oraz co najważniejsze  – odpowiedni plan działań, jakie powinni przeprowadzić przedsiębiorcy chcący zminimalizować swoje ryzyko kursowe. W drugiej części webinarium omawiane zostaną zasady działania różnych instrumentów finansowych dostępnych w polskich bankach, które to instrumenty mogą być wykorzystane do neutralizacji ryzyka kursowego.

Webinaria odbywać się będą cyklicznie, co poniedziałek – tj. 11 maja, 18 maja, itd. Tematy kolejnych webinariów ustalane zostaną na podstawie zgłoszeń konkretnych problemów ze strony przedsiębiorców.
Szczegóły pojawią się niebawem na stronie www.lfr.lublin.pl.
W dalszym ciągu zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie oceny zarządzania innowacyjnością w przedsiębiorstwie. Usługę przeprowadzamy z wykorzystaniem narzędzi rekomendowanych przez Komisję Europejską:

Ocena poziomu zarządzania innowacjami polega na przeprowadzeniu analizy porównawczej (benchmarking) z innymi przedsiębiorstwami, które również anonimowo wzięły udział w samoocenie procesów innowacyjnych. Audyt “Innovation Health Check” sprawdza, na ile “zorientowana na innowacje” jest  firma. Dzięki przeprowadzonej usłudze:

 • poznasz poziom konkurencyjności firmy na tle innych europejskich przedsiębiorstw (benchmarking);
 • otrzymasz obiektywny wgląd we własne przedsiębiorstwo i dowiesz się jaki jest wpływ zarządzania innowacjami na wyniki biznesowe Twojej firmy;
 • uzyskasz rzetelne informacje oraz rekomendacje dot. zarządzania innowacjami i obszarów wymagających poprawy wydajności i konkurencyjności;
 • będziesz mógł wykorzystać raport z oceny m.in. ubiegając się o finansowanie zewnętrzne (np. dotacje UE);
 • otrzymasz plan działania („action plan”) i indywidualne wsparcie doradcze aby uruchomić działania wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstwa;

Ocena zarządzania innowacyjnością (w tym warsztat) jest przeprowadzana również z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów internetowych. Więcej informacji, kontakt: e-mail: cezary.pasternak@lfr.lublin.pl, tel.: 669 200 929

Przedsiębiorcy mogą również korzystać z pozostałych bezpłatnych usług oferowanych standardowo przez sieć EEN – wysyłając zapytania dotyczące poszukiwania nowych kontrahentów, zamieszczenia ofert w bazie EEN. Kontakt do ośrodka EEN przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju: een@lfr.lublin.pl , tel.: 48 81 528 53 11, 31; www.lfr.lublin.pl

Mając na względzie chęć poprawy płynności sektora MŚP województwa lubelskiego a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy sygnalizują problemy z obsługą udzielonych pożyczek, Dział Instrumentów Finansowych Lubelskiej Fundacji Rozwoju przygotował propozycje skierowane do przedsiębiorców działających na terenie województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Do najważniejszych inicjatyw podejmowanych w województwie lubelskim należą aktualnie:

 • obniżenie oprocentowania zaległości w spłacie kapitału przeterminowanego;
 • zawieszenie w spłacie rat kapitałowych na okres 6 miesięcy
 • maksymalna kwota od 5 000,0 zł do 1 000.000,00 zł;
 • oprocentowanie pożyczek od 0% do 1,84% w ramach pomocy de minimis;
 • okres spłaty do 96 miesięcy;
 • możliwość udzielenia pożyczki bez wkładu własnego;
 • możliwość wydłużenia spłaty funkcjonujących pożyczek;
 • możliwość finansowania wyłączenie bieżącej działalności;
 • możliwość skorzystania z 6-miesięcznych wakacji kredytowych
 • możliwość wydłużenia terminu na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki;

Planowane jest również wprowadzenie:

 • kwoty jednostkowej pożyczki do 15 000 000,00 zł;
 • możliwości wydłużenia terminu na wydatkowanie środków z pożyczki;

W przypadku szczegółów dotyczących powyższych narzędzi finansowych wprowadzonych bądź planowanych w woj. lubelskim lub w pozostałych województwach, należy kontaktować się bezpośrednio z Działem Inwestycji Finansowych Lubelskiej Fundacji Rozwoju pod adresem:  info@lfr.lublin.pl; tel. 81 528 43 01; www.pożyczkaunijna.pl

Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz płatne staże to oferta kolejnego projektu realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju. Zapraszamy do kontaktu osoby, które straciły pracę lub obawiają się o swoją przyszłość zawodową w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju. Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone są na stronie http://www.lfr.lublin.pl/projekty/szansa-na-zatrudnienie/ Udzielamy również informacji drogą telefoniczną: 81 855 14 20 oraz mailowo: lubartow@lfr.lublin.pl.

Poza działaniami oferowanymi przez Lubelską Fundację Rozwoju przedsiębiorcy mają możliwość skorzystać także z pomocy oferowanej w ramach tzw. Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych. W ramach pakietu opracowano następujące działania:

 1. Plan pomocy Dzierżawcom oraz Najemcom nieruchomości, lokali lub pomieszczeń stanowiących własność Gminy Lublin, będących przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy utracili przychody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na skutek epidemii koronawirusa*:

         *Nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność oświatową korzystających z dotacji z budżetu miasta w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17).

 1. Pomoc w zakresie podatków lokalnych dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta skutkami stanu zagrożenia epidemicznego,
  a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołanej wirusem COVID – 19:
 1. możliwość odraczania terminów płatności;
 2. rozłożenie zapłaty podatków lokalnych na raty.
 1. Pomoc w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołanej wirusem COVID – 19:
 1. przesunięcie terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020 r.
 2. możliwość rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/wsparcie-dla-lokalnych-przedsiebiorstw-i-organizacji-pozarzadowych,1023,791,1.html

Pomoc oferuje również Miejski i Powiatowy Urząd Pracy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej Covid 19. Szczegóły na stronach pod adresem:

https://muplublin.praca.gov.pl/-/12184884-tarcza-antykryzysowa-covid-19-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczen

https://lublin.praca.gov.pl/

Przedsiębiorcy jak i mieszkańcy Lublina mają także do dyspozycji:

https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe/-/details/436

https://lublin.pip.gov.pl/pl/aktualnosci-/109418,nowe-obowiazki-sanitarne.html

Ponadto w woj. lubelskim powołano do życia szereg inicjatyw adresowanych do różnych grup: personelu medycznego lubelskich szpitali, mieszkańców miasta potrzebujących pomocy w zakresie dostarczania produktów, środków potrzebnych do codziennego życia, dzieci potrzebujących wsparcia w organizacji nauczania zdalnego, itp.

Do wybranych inicjatyw należą:

RUCH SPOŁECZNY „WIDZIALNA RĘKA – LUBLIN”
Od pomocy w zakupach przez wyprowadzanie psa po wsparcie prawne, psychologiczne i medyczne w tych trudnych czasach – od mieszkańców
i mieszkanek, dla mieszkańców i mieszkanek:

www.facebook.com/groups/193109988660426/

 

WIDZIALNA RĘKA DLA CUDZOZIEMCÓW I CUDZOZIEMEK 
Visible Hand – international section (Poland) to miejsce, w którym znajdą pomoc osoby, które nie mówią po polsku – informacje w tej grupie zamieszczane są po angielsku. Wszelkie sprawy związane z codziennym funkcjonowaniem w czasie epidemii. Z kolei w grupie Visible Hand – Видима рука – українська секція (Польща) wspierać można osoby ukraińskojęzyczne.

 

WZYWAMY POSIŁKI
Celem oddolnej inicjatywy Wzywamy Posiłki jest skoordynowanie wsparcia żywieniowego dla strudzonych służb medycznych. Dzięki ofiarności lokalnej branży gastronomicznej i rzeszy wolontariuszek i wolontariuszy, lubelski personel szpitali, stacji krwiodawstwa i szeroko pojętej branży medycznej ma co jeść.

 

POMOC DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH LUBLIN
Grupa na Facebooku, która organizuje wsparcie dla lubelskich szpitali – m.in. szycie maseczek, dowóz środków do dezynfekcji. Zachęcamy do wsparcia finansowego – materiały i sprzęt przecież kosztuje!
Zbiórka pieniędzy: https://zrzutka.pl/78467m
KONTAKT: pomocsluzbomlbn@gmail.com, https://www.facebook.com/pomocdlasluzbmedycznychlublin/

 

SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA DOMU DZIECKA
W czasie epidemii szkoły są zamknięte, a nauka odbywa się zdalnie, za pośrednictwem komputerów. Co jednak z dziećmi, które własnego sprzętu nie mają? Czy oznacza to, że czas epidemii ma być dla nich czasem bez edukacji? Na szczęście na pomysł wsparcia wpadli organizatorzy akcji “Zbiórka sprzętu komputerowego dla domu dziecka“. Zachęcamy do wsparcia.

 

WSPARCIE DLA SZPITALI
Bezpłatna, ogólnopolska platforma, która pozwala placówkom medycznym poinformować o swoich potrzebach i łączy z osobami i instytucjami, które chcą zaoferować wsparcie.
https://www.wsparciedlaszpitala.pl/

 

POGOTOWIE HARCEREK I HARCERZY ZHR
Chcesz pomagać razem z nami w “Służbie sąsiedzkiej”? Dołącz do pogotowia już dziś! (Więcej o służbie sąsiedzkiej w dziale Potrzebuję wsparcia/pomocy)
KONTAKT: phh.lub@zhr.pl
Szczegóły: https://www.zhr.pl/

 

JADŁODZIELNIA
Nie marnuj! Przekaż nadwyżki jedzenia do Jadłodzielni Lublin przy al.Tysiąclecia 2:
w poniedziałek w godz.15.00 – 19.00 i we wtorek, przez cały dzień: www.facebook.com/jadlodzielniaLublin/?hc_location=ufi

 

CHCĘ WSPIERAĆ FINANSOWO

HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA
Zbiórka na zakup sprzętu ochronnego, m.in.: maseczek, rękawiczek.
KONTAKT: 81 743 65 55, http://www.hospicjum-samarytanin.pl/

 

CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
Zbiórka na zakup respiratora dla Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie: https://lublin.caritas.pl/wesprzyj-zakup-respiratora-dla-szpitala-neuropsychiatrycznego-w-lublinie/​

 

POTRZEBUJĘ WSPARCIA / POMOCY

SŁUŻBA SĄSIEDZKA ZHR
Tu możesz zwrócić się o pomoc w realizacji najpilniejszych zakupów.
KONTAKT: 510 081 158 – koordynator w Okręgu Lubelskim, Piotr Warda HR
81 466 53 30 – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
www.zhr.pl

 

CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
Bieżąca i doraźna pomoc dla Seniorów i Seniorek: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 14.00
KONTAKT: 81 532 95 71, 534 003 300
Wolontariusze Caritas: pomoc przy zakupach
KONTAKT: 668 770 774

 

FUNDACJA „DOMOWE ZACISZE”
Opieka medyczna i pielęgniarska dla obłożnie chorych pacjentów(ek) w ich domach oraz opieka dla seniorów i trening samoopieki.
KONTAKT: 661 874 489.

 

STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU 
Telefoniczne Wsparcie Psychologiczne: dyżury w godz. 8.00 – 20.00
KONTAKT: 663 551 680 (również w języku ukraińskim i rosyjskim)
Pomoc w opiece nad dziećmi: zgłoszenia w godz. 9.00 -16.00
KONTAKT: 81 534 26 52
Pomoc w zrobieniu podstawowych zakupów, leków: zgłoszenia w godz. 9.00 -16.00
KONTAKT: 81 534 26 52
Informacje: https://www.facebook.com/178548322167933/photos/rpp.178548322167933/3000546889968048/?type=3&theater

 

FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
Porady prawne i związane z legalizacją pobytu dla cudzoziemców i cudzoziemek udzielane drogą telefoniczną i elektroniczną przez Centrum Informacji dla Cudzoziemców oraz zespół Login:Lublin
KONTAKT:
881 91 71 71 (język polski, ukraiński i rosyjski) w godzinach 9.00 -16.00 (w poniedziałki w godzinach 11.00 -18.00)
884 00 67 74 (język polski i angielski) w godz. 9.00 -16.00 (czw. godz. 11.00-18.00)
E-mail: migrant@panstwoprawa.org 
https://panstwoprawa.org

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE KUL
Pomoc psychologiczna (również po angielsku i hiszpańsku)
KONTAKT: 81 445 40 80
wsparcie@kul.pl
Skype: wsparcie.kul

 

WSPARCIE EDUKACYJNE

FUNDACJA TEATRIKON
Grarantanna: warsztaty, kursy, gry, quizy dla młodzieży
https://www.grarantanna.pl/?fbclid=IwAR2JlerXmaPVbhgs5SrbOIK8I2GVI1MfcI51TvTgYggmeOrO3PhXI4s-7tc

FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO i Centrum Dobrego Wychowania 
Bezpłatny Kurs Kompetencji Społecznych, umiejętności trenerskich i pracy z grupą „Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej”
Szczegóły: https://www.fsd.lublin.pl/index.php/aktualnosci/558-rekrutacja-na-ii-ture-praktycznego-kursu-kompetencji-spolecznych-kurs-on-line

OŚRODEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (Fundcja MassKultury i 8Koloru)
Darmowe zdalne warsztaty rysunku i komiksu dla każdego niezależnie od wieku
https://www.facebook.com/events/353476882214485/
KONTAKT: osrodekeduart@gmail.com

 

Pełna lista inicjatyw i instytucji je realizujących znajduje się pod adresem:

https://bit.ly/2KtDM74