Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Warsztat Innowacyjnych Pomysłów

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Warsztat Innowacyjnych Pomysłów

PGNiG S.A. – największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają nabór w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A.

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej wpisują się w agendę wyzwań technologicznych i środowiskowych PGNiG TERMIKA S.A., a których rozwiązania są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki i zrównoważone w zakresie oferowanej propozycji wartości.

Nabór skierowany jest w szczególności do start-upów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę na co najmniej 7 Poziomie Gotowości Technologicznej (7 Technology Readiness Level – 7 TRL), tj. takim, który uzasadnia możliwość przeprowadzenia demonstracji i pilotażu oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych PGNiG TERMIKA S.A. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Termin zgłaszania propozycji rozwiązań zgodnych z zaprezentowaną tematyką upływa 1 kwietnia 2016 r.

PGNiG TERMIKA S.A. poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne Spółki związane z poniższymi obszarami:

  • Zmniejszenie emisji substancji powstających w procesach spalania do powietrza i środowiska.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury;
  • Monitoring online sieci ciepłowniczych – inteligentne opomiarowanie i oprogramowanie do prognozowania zapotrzebowania na ciepło;
  • Efektywne sposoby zagospodarowania produktów odpadowych z procesu spalania, w szczególności popiołów;
  • Komercyjne sposoby zagospodarowania generowanego w procesie spalania dwutlenku węgla – nowy innowacyjny produkt.

Szczegółowy opis wyzwań technologicznych PGNiG TERMIKA S.A. przedstawiono w Załączniku 1, będącym także częścią Regulaminu Naboru rozwiązań w ramach otwartych innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PGNiG TERMIKA S.A. oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Zgłaszanie propozycji rozwiązań wpisujących się w agendę wyzwań technologicznych PGNiG TERMIKA S.A. jest możliwe za pomocą Platformy Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (szczegóły dokonania zgłoszenia znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu). Przy zgłoszeniu koniecznym jest dołączenie podpisanej przez uprawnione osoby prezentacji rozwiązania w formacie PDF.

PGNiG TERMIKA S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa dokonają przeglądu zgłoszonych rozwiązań i wybiorą podmioty, które zostaną zaproszone na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów.

Warsztat Innowacyjnych Pomysłów odbędzie się w Muzeum Gazownictwa w Warszawie w dn. 20 kwietnia 2016 r.

Wszelkie szczegóły oraz regulamin wzięcia udziału w naborze, dostępne są na stronie internetowej: http://www.ptt.arp.pl/warsztat-innowacyjnych-pomyslow

Zaproszenie: Pobierz plik