Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Szkolenie “Model biznesowy i strategia rozwoju firmy gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych, 07.09.2016, Lublin

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Szkolenie “Model biznesowy i strategia rozwoju firmy gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych, 07.09.2016, Lublin

Ośrodki Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Politechnice Lubelskiej zapraszają przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa lubelskiego na bezpłatne szkolenie pt.”Model biznesowy i strategia rozwoju firmy gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych”, które odbędzie się 7 września 2016r. w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ul. Rynek 7.
Szkolenie kierujemy do firm planujących rozwój swojego biznesu w oparciu o ekspansję międzynarodową, w tym do przyszłych Beneficjentów działania 1.2 Programu Operacyjnego Polski Wschodniej “Internacjonalizacja MŚP”.

Program szkolenia
Formularz rejestracyjny*

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch pracowników z jednej firmy. O zakwalifikowaniu się, każdą osobę poinformujemy mailowo na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.
W przypadku niepoinformowania o rezygnacji z udziału w szkoleniu, zgłoszenie firmy na kolejne szkolenie będzie automatycznie wpisane na listę rezerwową.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
Lubelska Fundacja Rozwoju: + 48 81 528 53 31
Politechnika Lubelska + 48 81 538 42 70

* Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celu realizacji naboru na szkolenie oraz procesu kształcenia, a także celów archiwalnych i statystycznych. Niniejsza zgoda jest ważna również w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania danych osobowych. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji procesu naboru na szkolenie oraz jego realizacji, podstawą przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 5. Posiadam wiedzę, iż podmiotem administrującym zbiorem danych osobowych jest Lubelska Fundacja Rozwoju z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, zgromadzone dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa. Zgodnie z unormowaniami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), mam prawo wglądu do treści moich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz korzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy.