Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Szkolenia

Ostatnie akutalności
23 czerwiec – konferencja „Sposoby wspierania i aktywizacji osób młodych w województwie Lubelskim”
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji prowadzących działania na rzecz osób młodych do udziału w konferencji pt. „Sposoby wspierania i aktywizacji...
Mikro innowacje – Makro korzyści
Kolejny sukces LFR w pozyskiwaniu środków unijnych na działania na rzecz osób młodych. Projekt „Mikro innowacje – Makro korzyści”...
Projekt ”Kierunek – PRACA” dla osób młodych
Informujemy, iż projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju pt. „Kierunek – PRACA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.2...
Wyszukiwarka szkoleń
Rodzaj Szkolenia
Odbiorcy
Finansowanie EFS
Tytuł Szkolenia Opis Szkolenia Pobierz Plik PDF Zgłoś się na szkolenie
Kucharz z egzaminem czeladniczym

Szkolenie skierowane do osób, które chcą nabyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności  niezbędne do wykonywania  zawodu kucharza zarówno w małej jak i dużej gastronomii. Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu czeladniczego


więcej informacji
Zgłoś się
Uprawnienia energetyczne G1, G2, G3

Szkolenie skierowane do osób dorosłych, które chcą zdobyć teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do zdania egzaminu na świadectwo kwalifikacyjne.

Osoby, których uprawnienia utraciły ważność  zapraszamy do ich odnowienia


więcej informacji
Zgłoś się
Operator wózków jezdniowych

Szkolenie skierowane do osób dorosłych zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i praktyki z zakresu obsługi wózków jezdniowych.


więcej informacji
Zgłoś się
OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Szkolenie dla osób chętnych do podniesienia umiejętności w zakresie obsługi kas fiskalnych.


więcej informacji
Zgłoś się
UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 KV

Szkolenie skierowane do osób dorosłych, które chcą zdobyć teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do zdania egzaminu na świadectwo kwalifikacyjne


więcej informacji
Zgłoś się
Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej

Szkolenie skierowane do pracodawców, w tym osób kierujących zakładami pracy i innych  osób kierujących pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


więcej informacji
Zgłoś się