Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Szkolenia

Ostatnie akutalności
Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Informujemy, iż Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na bezpłatne szkolenia w związku z realizacją projektu “Aktywizacja osób młodych...
Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Osobom zainteresowanym uczestnictwem w projektach realizowanych przez LFR przypominamy, iż biura Fundacji zlokalizowane przy ul. Zana 41 i Wallenroda...
Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych
Miło nam poinformować, że od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. realizujemy projekt pn. „Skutecznie i profesjonalnie –...
Zapraszamy na szkolenie “Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji”
Pracowników administracji publicznej serdecznie zapraszamy na szkolenie “Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji – przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2017...
Wyszukiwarka szkoleń
Rodzaj Szkolenia
Odbiorcy
Finansowanie EFS
Tytuł Szkolenia Opis Szkolenia Pobierz Plik PDF Zgłoś się na szkolenie
SPRZEDAWCA/CZYNI z egz ECDL

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nie chcę być bierny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Adresatami kursu są mieszkańcy Lubartowa, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kurs zakończony certyfikacją ECDL na poziomie Base, uprawnia do wykonywania zawodu


więcej informacji
Zgłoś się
Opiekun dzienny – 40 godzinne szkolenie uzupełniające

Szkolenie uzupełniające skierowane jest do osób, które  posiadają kwalifikacje : pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, ale nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy


więcej informacji
Zgłoś się
Opiekun dzienny – 160 godzinne szkolenie podstawowe

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą sprawować zawód opiekuna dziennego. Uczestnicy zostaną wyposażeni w specjalistyczną wiedzę przeznaczoną dla osób pracujących z bardzo małymi dziećmi w wieku 0-3 lata


więcej informacji
Zgłoś się
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – 80 godzinne szkolenie uzupełniające

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji wymaganych do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Kurs  uzupełniający dla osób, które mają prawo do wykonywania zawody, ale w przeciągu przynajmniej 6 miesięcy nie pracowały z dziećmi


więcej informacji
Zgłoś się
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – 280 godzinne szkolenie podstawowe

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji wymaganych do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Kurs uprawniający do wykonywania zawodu


więcej informacji
Zgłoś się
Kurs operatora koparko – ładowarki

Kurs operatora koparko-ładowarki kl. III (wszystkie typy) ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień


więcej informacji
Zgłoś się