Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Szkolenia

Ostatnie akutalności
Rekrutacja na szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV” oraz „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT”dla klientów MOPS w Lubartowie
Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV”  oraz „Magazynier/ka z uprawnieniami na...
życzenia świąteczne
Spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz owocnej...
Rekrutacja na szkolenie „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” dla klientów MOPS w Lubartowie
Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” realizowane w ramach projektu pt. „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY!”, skierowanego do...
Rekrutacja na szkolenie „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV” dla klientów MOPS w Lubartowie
Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza C.O. i SEP do 1kV”  realizowane w ramach projektu pt....
Wyszukiwarka szkoleń
Rodzaj Szkolenia
Odbiorcy
Finansowanie EFS
Tytuł Szkolenia Opis Szkolenia Pobierz Plik PDF Zgłoś się na szkolenie
PRACOWNIK REMONTOWO – BUDOWLANY z egz. czeladniczym

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nie chcę być bierny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Adresatami kursu są mieszkańcy Lubartowa, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kurs przygotowujący w zakresie wymaganej teorii i praktyki do uzyskania tytułu zawodowego czeladnika. Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego


więcej informacji
Zgłoś się
BRUKARZ z egz. czeladniczym

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nie chcę być bierny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Adresatami kursu są mieszkańcy Lubartowa, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kurs przygotowujący w zakresie wymaganej teorii i praktyki do uzyskania tytułu zawodowego czeladnika brukarza. Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego


więcej informacji
Zgłoś się
OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z egz. UDT

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nie chcę być bierny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Adresatami kursu są mieszkańcy Lubartowa, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kurs zakończony egzaminem UDT, po którym uczestnik otrzymuje uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych


więcej informacji
Zgłoś się
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY z egz. ECDL

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nie chcę być bierny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Adresatami kursu są mieszkańcy Lubartowa, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kurs zakończony certyfikacją ECDL na poziomie Base, uprawnia do pracy w zawodzie pracownika administracyjno – biurowego


więcej informacji
Zgłoś się
KONSERWATOR- PRACOWNIK UTRZYMANIA ZIELENI Z UPRAW.SEP do 1kV

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nie chcę być bierny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Adresatami kursu są mieszkańcy Lubartowa, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kurs zakończony egzaminem przeprowadzonym na podstawie Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003r.  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania  posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci


więcej informacji
Zgłoś się
MAGAZYNIER/KA z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egz. UDT

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nie chcę być bierny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Adresatami kursu są mieszkańcy Lubartowa, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kurs zakończony egzaminem UDT, po którym uczestnik otrzymuje uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych


więcej informacji
Zgłoś się