Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Spotkania brokerskie Innovat&Match, 6-7 czerwca 2019, Bolonia

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Spotkania brokerskie Innovat&Match, 6-7 czerwca 2019, Bolonia

Zapraszamy na 13. edycję imprezy brokerskiej Innovat&Match 2019, która odbędzie się w Bolonii w dniach 6 i 7 czerwca 2019 r. w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Badań Przemysłowych i Kompetencji w zakresie Innowacji promowanej przez region Emilia-Romania, R2B – Badania dla biznesu 2019.
W 12 poprzednich edycjach Innovat&Match wzięło udział ponad 1400 podmiotów włoskich i międzynarodowych, odbyło się łącznie ponad 3700 spotkań.

Innovat & Match jest skierowany do  firm,  laboratoriów badawczych, uniwersytetów i klastrów. Inicjatywa obejmuje serię 30-minutowych spotkań indywidualnych w celu:

– spotkań z potencjalnymi partnerami technologicznymi i handlowymi;
– prezentacji, omówienia i rozwijania nowych pomysłów projektowych na poziomie międzynarodowym;
– znalezienia właściwego partnera do rozwoju technologicznego;
– stworzenia partnerstw współpracy transgranicznej;
– rozszerzenia swojej sieci zawodowej

Główne dziedziny:

–  Żywność rolno-spożywcza
–  Budownictwo
– Energia i zrównoważony rozwój
– Branża kultury i branża twórcza
– Nauki przyrodnicze i dobre samopoczucie
– Innowacje w zakresie usług i danych
–  Mechatronika i transport

Dla uczestników zagranicznych istnieje możliwość ubiegania się o grant na podróż.

Organizator zapewnia do 15 grantów na pokrycie kosztów podróży dla organizacji i firm biorących udział w wydarzeniu spoza Włoch w celu wsparcia ich udziału w wydarzeniu. Termin składania wniosków o grant upływa 6 maja 2019 rWytyczne do ubiegania się o grant.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Innovat&Match 2019.