Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Rozstrzygnięcie postępowania – Opracowanie opinii o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy

Najnowsze wydarzenia
01.06.2020
WSPARCIE W STARCIE- obniżenie oprocentowania pożyczek na rozpoczęcie działalności
W związku z obniżeniem stopy procentowej, od dnia 1 czerwca br. oprocentowanie pożyczek udzielanych w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” wynosić będzie odpowiednio 0,03% oraz 0,01%....
01.06.2020
nabór wniosków o pożyczkę płynnościową dla MŚP w województwie podkarpackim
Informujemy, że 29 maja br. Lubelska Fundacja Rozwoju podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy podpisanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, dotyczący wprowadzenia do oferty...
Rozstrzygnięcie postępowania – Opracowanie opinii o opracowanej koncepcji innowacyjnej specjalizacji dietetyk cukierniczy

Informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Pani Marii Wesołowskiej w kwocie 1 500,00 zł brutto.

 

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.