Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”

Najnowsze wydarzenia
23.02.2021
#30LatDlaRegionu – Centrum Handlowe WAMEX
Kolejna prezentacja w Cyklu Jubileuszowym! WAMEX Sp. z o.o. sp.k. to przedsiębiorstwo utworzone w 1990 roku. Obecnie WAMEX to Centrum Handlowe zlokalizowane w centrum miasta Łęczna, przy drodze krajowej...
22.02.2021
Webinar Małopolska – Rozwiń swój biznes!
Na prośbę naszego Partnera – Banku Gospodarstwa Krajowego przekazujemy informację i zachęcamy do udziału w webinarium Rozwiń swój biznes, które odbędzie się już 25 lutego o godz. 11:00. Wydarzenie...
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin.

Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w kryteriach oceny ofert: Oferowana cena za wykonanie usługi [60%] i doświadczenie Oferenta w prowadzeniu szkoleń z danej części postępowania na którą oferent składa ofertę [40%].

Z uwagi na to, że cena oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, Oferenta zaproszono do podjęcia negocjacji cenowych. Oferent zaakceptował cenę proponowaną przez Zamawiającego, tj. 8000 zł brutto.