Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Rozeznanie rynku na świadczenie usług psychologicznych

Najnowsze wydarzenia
06.07.2020
POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WOJ. PODKARPACKIM I MAŁOPOLSKIM
Przypominamy, że prowadzony jest nabór wniosków o pożyczki w ramach programu  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego i...
01.07.2020
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ PONADREGIONALNĄ (POIR)
Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 01.07.2020 r. od godz. 16.00 wstrzymany zostanie nabór wniosków na pożyczkę płynnościową ponadregionalną ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).  
Rozeznanie rynku na świadczenie usług psychologicznych

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług psychologicznych w projekcie  „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY”  nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00   realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działania 11.1: „Aktywne włączenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

CPV: 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Pełna treść postępowania dostępna jest tutaj