Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Rozeznanie rynku na świadczenie usług psychologicznych

Najnowsze wydarzenia
10.09.2020
Zaproszenia do udziału w wirtualnych spotkaniach b2b, profile zagranicznych firm poszukujących kontrahentów w Polsce.
Zachęcamy do lektury wrześniowego wydania newslettera Ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju, a w nim szereg zaproszeń do udziału w spotkaniach wirtualnych przy udziale firm zagranicznych, jak...
09.09.2020
Cykl bezpłatnych webinariów – Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach importowych i eksportowych, 14 września – 9 listopada 2020
Zapraszamy na cykl bezpłatnych webinariów poświęconych ryzyku walutowemu w transakcjach zagranicznych. Pierwsze webinarium zaplanowane jest na 14 września 2020 w godz. 11.00-13.00, a kolejne odbywać się będą w co...
Rozeznanie rynku na świadczenie usług psychologicznych

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług psychologicznych w projekcie  „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY”  nr RPLU.11.01.00-06-0037/18-00   realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działania 11.1: „Aktywne włączenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

CPV: 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Pełna treść postępowania dostępna jest tutaj