06.06.2021

Rekrutacja na bezpłatne szkolenia gastronomiczne dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych w powiecie łęczyńskim

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pt. „Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu łęczyńskiego

W ramach projektu oferujemy m.in. szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej a także płatne staże zawodowe w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest w terminie od 7 do 18 czerwca 2021r.

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest tutaj, zakładka „Dokumenty do pobrania”.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w  siedzibie Powiatowego Zakładu  Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.

Zapraszamy

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY