Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

READY2GO – innowacyjny program dla MŚP wspierający internacjonalizację w USA, Kanadzie, Indiach, Kamerunie i Chile

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
READY2GO – innowacyjny program dla MŚP wspierający internacjonalizację w USA, Kanadzie, Indiach, Kamerunie i Chile

Ready2Go to projekt Komsji Europejskiej realizowany we współpracy z siecią Enterprise Europe Network skierowany do europejskich MŚP, które poszukają szansy na ekspansję nowych rynków zagranicznych. 80 docelowo wybranych firm uzyska możliwość udziału w szkoleniach, wydarzeniach matchmakingowych, a także stworzenia międzynarodowego biznesplanu. Uczestnicy projektu nie tylko zapoznają się ze sposobem działania na danych rynkach, ale również podejmą pierwsze kroki w celu nawiązania współpracy biznesowej w wybranych krajach.

Wśród pięciu rynków docelowych programu dla internacjonalizacji znalazły się:
Kamerun
Chile
Indie
Kanada
USA
Firma może wybrać max 2 rynki. Dodatkowo, jeden z powyższych rynków może być zastąpiony przez takie kraje jak Argentyna czy Egipt.

Firmy chętne do udziału w programie muszą spełniać następujące kryteria:

• Posiadać status małego lub średniego przedsiębiorstwa
• Być zarejestrowanym w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub krajach partnerskich COSME (Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Islandia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia i Turcja)
• Posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• Nie być częścią dużej grupy
• Działać w sektorze wytwórczym (wykluczone z udziału są firmy consultingowe oraz specjalistyczno-usługowe). Branże uwzględnione w projekcie to:
– branża rolno-spożywcza
– biotechnologie
– chemia
– rzemiosło (m.in. ceramika, biżuteria, dekoracje)
– branża kreatywna (radio, film, telewizja, fotografia, design itp.)
– ochrona środowiska
– zdrowie i medycyna, farmaceutyki
– ICT
– energia odnawialna
– kluczowe technologie (KET) m.in. nanotechnologia, mikro – i nanoelektronika, materiały zaawansowane, biotechnologia przemysłowa, fotowoltaika
– materiały (np. ceramika, metal, plastik, polimery, materiały wykonane z surowców organicznych)
– nano i mikro technologie
– branża budowlana
– tekstylia i moda
– handel i usługi
– meblarska

Korzyści dla firm:

• udział w 3-dniowym indywidualnym szkoleniu i programie treningowym (odbywającym się w siedzibie firmy) pomiędzy czerwcem a sierpniem 2017 roku
• udział w 2-dniowym szkoleniu odbywającym się na terenie Europy pomiędzy lipcem a październikiem 2017 roku
• opracowanie międzynarodowego biznesplanu przy wsparciu Ready2Go
• udział w max 2 wydarzeniach matchmakingowych pomiędzy listopadem 2017 a czerwcem 2018

Koszty:

Udział w projekcie jest dla firm bezpłatny. Dodatkowo, firmy mają możliwość uzyskania częściowego zwrotu kosztów na podróże związanego z udziałem w szkoleniach wyjazdowych i spotkaniach brokerskich odbywających się poza Europą.

Aplikowanie:

Zainteresowane firmy aplikują online poprzez rejestrację na platformie www.b2match.eu/ready2go wraz z przesłaniem wypełnionej deklaracji w terminie do 14 kwietnia 2017 roku.
Prosimy o zapoznanie się z zaproszeniem do składania zgłoszeń.

W przypadku zainteresowania aplikowaniem do projektu, prosimy o kontakt z naszym biurem.