Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Przedsiębiorco, Twój głos ma znaczenie- badanie panelowe wsród firm z branży spożywczej

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Przedsiębiorco, Twój głos ma znaczenie- badanie panelowe wsród firm z branży spożywczej

Komisja Europejska prowadzi obecnie badania panelowe skierowane do przedsiębiorców z sektora branży spożywczej oraz pokrewnych:

–  badanie panelowe dotyczące oceny oświadczeń zdrowotnych odnośnie roślin dodawanych do żywności. Te konsultacje mają na celu umożliwienie Państwu wywarcia wpływu na wszelkie ewentualne zmiany przepisów w sprawie stosowania oświadczeń zdrowotnych dotyczących substancji roślinnych w żywności (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności – rozporządzenie NHC) oraz bardziej ogólnych ram regulacyjnych dotyczących wykorzystywania tych substancji w żywności.

Ankieta ta  skierowana jest do przedsiębiorstw, które wytwarzają produkty spożywcze lub lecznicze zawierające substacje roślinne albo handlują tego rodzaju produktami.

badanie panelowe dotyczące oceny kwestii profili składników odżywczych. Konsultacje pozwolą stwierdzić, czy profile składników odżywczych nadal spełniają swój cel lub czy istnieją jakiekolwiek alternatywne metody umożliwiające osiągnięcie tych samych celów. Te konsultacje mają na celu umożliwienie Państwu wywarcia wpływu na wszelkie ewentualne zmiany przepisów dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych objętych zakresem dyrektywy NHC.

Ankieta ta skierowana jest do przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach związanych z żywnością oraz zajmujących się wszelkimi produktami żywnościowymi.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu panelowym?

Powyższe konsultacje mają na celu ustalenie, w jaki sposób przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 (unijne przepisy w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych) wpływają na sytuację mniejszych firm w tym sektorze. Komisja chciałaby zapoznać się z opiniami i doświadczeniami MŚP – dobrymi i złymi – dotyczącymi obecnej sytuacji i dowiedzieć się, jak udaje im się zapewnić zgodność z przepisami. Informacje zwrotne uzyskane od MŚP pomogą Komisji dokonać oceny skuteczności przepisów i ewentualnie wprowadzić do nich zmiany.

Konsultacje są anonimowe, a wyniki zostaną przedstawione Komisji Europejskiej w formie zagregowanej, a nie indywidualnie według przedsiębiorstw.

Prosimy o przesłanie wypełnionych kwestionariuszy drogą e-mailową do dnia 23 czerwca br. na adres justyna.barska@lfr.lublin.pl