Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Przedsiębiorco, Twój głos ma znaczenie – przepisy społeczne w sektorze transportu drogowego

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Przedsiębiorco, Twój głos ma znaczenie – przepisy społeczne w sektorze transportu drogowego

Komisja Europejska rozpoczęła przegląd przepisów socjalnych w transporcie drogowym w odniesieniu do:

• rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w zakresie czasu prowadzenia pojazdu oraz przerw i okresów odpoczynku;
• dyrektywy 2002/15/WE w zakresie czasu pracy pracowników wykonujących pracę w trasie w ramach transportu drogowego.

W ramach tego przeglądu przeanalizowane również zostaną pewne kwestie związane z delegowaniem pracowników w oparciu o dyrektywę 96/71/WE i wymogi dotyczące jej egzekwowania ustanowione w dyrektywie 2014/67/UE.
Więcej informacji na temat przepisów socjalnych w transporcie drogowym można znaleźć na stronie internetowej DG MOVE

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie 2 kwestionariuszy. Dodatkowo prośba o wypełnienie dokumentu o nazwie informacje o respondencie, który jest jednakowy dla obydwu kwestionariuszy. Konsultacje są anonimowe, a wyniki zostaną przedstawione Komisji Europejskiej w formie zagregowanej, a nie indywidualnie według przedsiębiorstw.

Czego dotyczą konsultacje?

kwestionariusz 1: Konsultacje dotyczą unijnych przepisów socjalnych w transporcie drogowym, głównie maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, maksymalnego tygodniowego czasu pracy, minimalnych przerw oraz minimalnych dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku, w zakresie ich wdrożenia i ewentualnego udoskonalenia.

kwestionariusz 2: Konsultacje dotyczą kwestii związanych z delegowaniem pracowników (głównie przepisów dotyczących płacy minimalnej przyjmującego państwa członkowskiego, w którym „pracownik delegowany” świadczy usługi transgraniczne) w zakresie ich wdrażania, funkcjonowania i możliwości ulepszenia.

Dlaczego warto odpowiedzieć na pytania?

Państwa odpowiedzi pomogą nam zaproponować sposoby ulepszenia przedmiotowych przepisów w sektorze transportu drogowego w celu zapewnienia uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami transportu drogowego, poprawy warunków pracy kierowców oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach dla wszystkich użytkowników dróg.

Prosimy o przesłanie wypełnionych kwestionariuszy drogą e-mailową do dnia 30 grudnia br. na adres justyna.barska@lfr.lublin.pl