Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Sprawdź innowacyjność Twojego przedsiębiorstwa

Aktualnośći EEN
18.06.2020
Webinar “Zarządzanie ryzykiem kursowym w czasie kryzysu”, 22 czerwca 2020
Zapraszamy na bezpłatne webinarium “Zarządzanie ryzykiem kursowym w czasie kryzysu”, które odbędzie się 22 czerwca 2020 w godz. 12.00-14.00. Webinar będzie się składać z dwóch części: 1. Przegląd rynku...
10.06.2020
Webinar “Zarządzanie ryzykiem kursowym w czasie kryzysu”, 15 czerwca 2020
Zapraszamy na bezpłatne webinarium “Zarządzanie ryzykiem kursowym w czasie kryzysu”, które odbędzie się 15 czerwca 2020 w godz. 12.00-14.00. Webinar będzie się składać z dwóch części: 1. Przegląd rynku...

Sprawdź innowacyjność Twojego przedsiębiorstwa!

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie oceny zarządzania innowacyjnością w przedsiębiorstwie.

Usługę przeprowadzamy z wykorzystaniem narzędzi rekomendowanych przez Komisję Europejską:

Ocena poziomu zarządzania innowacjami polega na przeprowadzeniu analizy porównawczej (benchmarking) z innymi przedsiębiorstwami, które również anonimowo wzięły udział w samoocenie procesów innowacyjnych. Dzięki współpracy z naszym konsultantem Enterprise Europe Network, pełniącym rolę moderatora dyskusji, przeprowadzony jest wywiad z przedstawicielami firmy
i wspólnie ustalane są  odpowiedzi na każde pytania.

Audyt “Innovation Health Check”/”IMP3rove” sprawdza, na ile “zorientowana na innowacje” jest  firma. Badane jest m.in. w jaki sposób z rynku wychwytuje się potrzeby klientów, jak generuje się pomysły i je rozwija, jak tworzy się nowe produkty i usługi, wreszcie w jaki sposób się je komercjalizuje.

 

Benchmark innowacji dostarczy również informacji, jaki wpływ na ten proces ma kultura innowacji w firmie, jej strategia biznesowa
i struktura organizacyjna, dostępne zasoby, potencjał oraz stopień zaawansowania procesów innowacyjnych (stosowane praktyki vs. wyniki).

 

Dzięki przeprowadzonej usłudze:

  • poznasz poziom konkurencyjności firmy na tle innych europejskich przedsiębiorstw (benchmarking);
  • otrzymasz obiektywny wgląd we własne przedsiębiorstwo i dowiesz się jaki jest wpływ zarządzania innowacjami na wyniki biznesowe Twojej firmy;
  • uzyskasz rzetelne informacje oraz rekomendacje dot. zarządzania innowacjami i obszarów wymagających poprawy wydajności i konkurencyjności;
  • będziesz mógł wykorzystać raport z oceny m.in. ubiegając się o finansowanie zewnętrzne (np. dotacje UE);
  • otrzymasz plan działania („action plan”) i indywidualne wsparcie doradcze aby uruchomić działania wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstwa;

Wdrażanie innowacji z sukcesem i trwały wzrost przedsiębiorstwa nie wynika z przypadkowych okoliczności i doraźnych działań ale jest efektem właściwego zarządzania!

 

Kontakt:

e-mail: cezary.pasternak@lfr.lublin.pl

tel: 669 200 929

 

Dodatkowe informacje:

https://www.youtube.com/watch?v=ifADCqCTXGs

https://www.youtube.com/watch?v=5v74ffZHWmo