Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WOJ. PODKARPACKIM I MAŁOPOLSKIM

Najnowsze wydarzenia
29.07.2020
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW  O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ (POIR) WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE
W dniu dzisiejszym, tj. 29-07-2020 r. od godz. 12.00 wstrzymany został nabór wniosków na pożyczkę płynnościową na kwotę powyżej 1 mln PLN ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020...
21.07.2020
rozstrzygnięcie postępowania na „Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z egzaminem UDT”
Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR  w cenie brutto 3000,00 zł. Oferta spełnia wymogi formalne, jej cena jest niższa od kwoty...
POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WOJ. PODKARPACKIM I MAŁOPOLSKIM

Przypominamy, że prowadzony jest nabór wniosków o pożyczki w ramach programu  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego i małopolskiego.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania dostępnej puli środków.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,03 lub 0,01 % w zależności od statusu Wnioskodawcy.

Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności to 106 629,40 zł.

Regulamin udzielania pożyczek wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu  http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/ w zakładce “dokumenty do pobrania”.

W ramach programu można także skorzystać z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Zapraszamy do kontaktu!