Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Postępowanie na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „KSIĘGOWY” wraz z egzaminem

Najnowsze wydarzenia
06.07.2020
POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WOJ. PODKARPACKIM I MAŁOPOLSKIM
Przypominamy, że prowadzony jest nabór wniosków o pożyczki w ramach programu  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego i...
01.07.2020
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ PONADREGIONALNĄ (POIR)
Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 01.07.2020 r. od godz. 16.00 wstrzymany zostanie nabór wniosków na pożyczkę płynnościową ponadregionalną ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).  
Postępowanie na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „KSIĘGOWY” wraz z egzaminem

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na usługę trenerską  – przeprowadzenie szkolenia „KSIĘGOWY” wraz z egzaminem dla 4 osób w ramach projektu “SZANSA NA ZATRUDNIENIE” nr 113/RPLU.10.4.00-06-0018/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się  tutaj