Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Postępowanie na sukcesywną dostawę różnego sprzętu biurowego i artykułów oraz tonerów i wkładów drukujących

Najnowsze wydarzenia
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Postępowanie na sukcesywną dostawę różnego sprzętu biurowego i artykułów oraz tonerów i wkładów drukujących

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę oraz rozładunek do Biur LFR zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego różnego sprzętu biurowego i artykułów oraz tonerów i wkładów drukujących w asortymencie i szacunkowej ilości przedstawionej na druku ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Kody CPV

30.19.00.00-7 różny sprzęt i artykuły biurowe
30.12.51.10-5 toner do drukarek laserowych/faksów
30.12.51.20-8 toner do fotokopiarek
30.12.51.00-2 wkłady barwiące

 

Pełna treść ogłoszenia

Druk formularza ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Wzór umowy