Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

OSTRZEŻENIE PRZED NIEUCZCIWYMI POŚREDNIKAMI !

Najnowsze wydarzenia
09.07.2020
Wirtualne spotkania z firmami tajwańskimi
Zachęcamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach online z tajwańskimi firmami, które 6 sierpnia 2020 r. zorganizuje ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem wydarzenia jest Tajwańska...
06.07.2020
postępowanie na „Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY z egzaminem ECDL Base”
Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Konsorcjum: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. i Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR w cenie brutto (po negocjacjach)...
OSTRZEŻENIE PRZED NIEUCZCIWYMI POŚREDNIKAMI !

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi pośrednikami!

Otrzymujemy informacje, że z przedsiębiorcami kontaktują się osoby oferujące sprzedaż publikacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy UE powołujące się przy tym na Lubelską Fundację Rozwoju. Informujemy że Fundacja nie prowadzi tego typu działalności a osoby, które składają takie propozycje i przedstawiają się jako pracownicy naszej Fundacji czynią to w sposób nieuprawniony. Osoby, które czują się pokrzywdzone zachęcamy do zgłoszenia spraw na policję.

Dodatkowo informujemy, że wszelkie informacje o programach dotacji dostępne są w sposób nieodpłatny m.in. w serwisach internetowych instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję funduszy unijnych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji o projektach i usługach świadczonych przez Lubelską Fundację Rozwoju zapraszamy do kontaktu z poszczególnymi Działami LFR.