Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA POŻYCZEK W RAMACH PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Najnowsze wydarzenia
06.07.2020
POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WOJ. PODKARPACKIM I MAŁOPOLSKIM
Przypominamy, że prowadzony jest nabór wniosków o pożyczki w ramach programu  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego i...
01.07.2020
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ PONADREGIONALNĄ (POIR)
Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 01.07.2020 r. od godz. 16.00 wstrzymany zostanie nabór wniosków na pożyczkę płynnościową ponadregionalną ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).  
OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA POŻYCZEK W RAMACH PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

W związku ze zmianą wysokości stopy redyskonta weksli NBP (wysokość stopy redyskonta weksli wynosić będzie 1,05%), od dnia 18 marca 2020 r. zmianie ulegnie oprocentowanie pożyczek w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

Oprocentowanie pożyczek od dnia 18 marca br. wynosi:
2) 0,11 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla:
a) pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych,
b) pożyczki udzielonej przedsiębiorcy będącemu opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych lub stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć

2) 0,26 % w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla:
a) bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów, których finansowana działalność gospodarcza nie polega na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych
b) przedsiębiorców, których działalność nie polega na świadczeniu usług rehabilitacyjnych lub żłobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu

PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II