Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Nie ma dotacji unijnych na działalność handlową? Niekoniecznie!

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Nie ma dotacji unijnych na działalność handlową? Niekoniecznie!

Utarło się przekonanie, że dotacje unijne skierowane są przede wszystkim dla przedsiębiorców sektora produkcyjnego i usługowego, którzy zamierzają ulepszyć bądź rozszerzyć swoją ofertę, poprzez np. modernizację zakładu, zakup nowoczesnych maszyn itp. Czy oznacza to jednak, że przedsiębiorcy zajmujący się handlem są całkowicie wykluczeni z możliwości takiego wsparcia?

Nie do końca.

W poprzedniej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, na lata 2007 – 2013, firmy zamierzające rozwijać lub rozpocząć działalność mieszczącą się w sekcji G kodów PKD: handel hurtowy i detaliczny, były wykluczone ze wsparcia w ramach wszystkich najważniejszych działań ukierunkowanych na inwestycje w przedsiębiorstwa sektora MŚP: 1.1, 1.2, 1.3.
Jednakże, wyłączenie to nie obowiązywało w działaniu 1.4A, które przeznaczone było na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w budynkach, w których przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzą działalność gospodarczą. Zatem nawet remonty obiektów wykorzystywanych jako sklepy, hurtownie itp., mogły być zgłaszane do dofinansowania.

W ramach nowej perspektywy finansowej, na lata 2014-2020, również przewidziano duże środki finansowe na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. W ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, zarezerwowano ponad 45 milionów euro do rozdania firmom, zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego. Środki te będą tym bardziej atrakcyjne, że maksymalne dofinansowanie podniesiono z dotychczasowych 70% na 85%.
Jeżeli utrzymana zostanie wyżej opisywana zasada, znosząca wykluczenie branży handlowej z możliwości otrzymania wsparcia na takie inwestycje, otworzy się bardzo interesująca możliwość dla sklepów i hurtowni, wymagających kompleksowej modernizacji posiadanego zaplecza lokalowego.

Na chwilę obecną kwestia ta nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta przez instytucje rozdzielające dotacje UE dla MŚP na Lubelszczyźnie. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na grudzień b.r, a publikacji bardziej precyzyjnych informacji na jego temat można się spodziewać w III lub IV kwartale.

Przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.