Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ (POIR) WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE

Najnowsze wydarzenia
29.07.2020
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW  O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ (POIR) WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE
W dniu dzisiejszym, tj. 29-07-2020 r. od godz. 12.00 wstrzymany został nabór wniosków na pożyczkę płynnościową na kwotę powyżej 1 mln PLN ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020...
21.07.2020
rozstrzygnięcie postępowania na „Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z egzaminem UDT”
Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR  w cenie brutto 3000,00 zł. Oferta spełnia wymogi formalne, jej cena jest niższa od kwoty...
NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ (POIR) WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE

W dniu dzisiejszym, tj. 14-07-2020 r. od godz. 16.00 uruchomiony zostanie nabór wniosków na pożyczkę płynnościową ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

O pożyczkę mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego lub podkarpackiego, znajdujący się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 lub są nią zagrożeni.

Formularz wniosku o pożyczkę dostępny będzie na stronie www.pożyczkaunijna.pl w formie pliku excel wraz z załącznikami i listą wymaganych dokumentów.