Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR dla MŚP (woj. lubelskie)

Najnowsze wydarzenia
20.11.2020
Wirtualna sesja networkingowa B2B – z udziałem firm indyjskich, 9. grudnia 2020r.
Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w wirtualnej sesji networkingowej, która odbędzie się 9 grudnia 2020r. przy udziale firm indyjskich. Ma ona na celu łączenie europejskich firm z takich branż jak...
13.11.2020
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ MAKROREGION PN-WSCH
Informujemy, że w dniu 13-11-2020 r., od godz. 16.00 zostanie wstrzymany nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR Makroregion Północno-Wschodni ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR dla MŚP (woj. lubelskie)

Informujemy, że od dn. 7 października br. (środa) od godz. 8.00 rozpoczynamy nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR dla MŚP posiadających siedzibę oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. lubelskiego z przeznaczeniem na zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Wnioski można składać:
– osobiście w biurze Funduszu Pożyczkowego  w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, (20-607). Biuro czynne w godzinach: 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku (dalej: Biuro LFR),
– za pośrednictwem operatora pocztowego w Biurze LFR,
– w formie elektronicznej za pomocą generatora dostępnego na stronie www.pożyczkaunijna.pl

Dokumentacja wymagana do złożenia wniosku zostanie udostępniona do dn. 05-10-2020 r. na www.pożyczkaunijna.pl