Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Spotkania biznesowe podczas delegacji firm mazowieckich i lubelskich w Tel Awiwie, 17-20 września 2019 r.

Najnowsze wydarzenia
01.06.2020
WSPARCIE W STARCIE- obniżenie oprocentowania pożyczek na rozpoczęcie działalności
W związku z obniżeniem stopy procentowej, od dnia 1 czerwca br. oprocentowanie pożyczek udzielanych w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” wynosić będzie odpowiednio 0,03% oraz 0,01%....
01.06.2020
nabór wniosków o pożyczkę płynnościową dla MŚP w województwie podkarpackim
Informujemy, że 29 maja br. Lubelska Fundacja Rozwoju podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy podpisanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, dotyczący wprowadzenia do oferty...
Spotkania biznesowe podczas delegacji firm mazowieckich i lubelskich w Tel Awiwie, 17-20 września 2019 r.

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju we współpracy z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w misji handlowej przedsiębiorców reprezentujących branżę informatyczną do Izraela, Tel Awiwu w dniach 17.09-20.09.2019r.

Nazwa wydarzenia: DLD Digital Conference (część DLD Innovation Festival)
Termin: 18-19 września 2019 r.
Strona wydarzenia: www.dldtelaviv.com
Lokalizacja: Tel Awiw, Izrael

Celem organizacji stoiska jest promocja oferty polskich startupów  (i nie tylko) ICT wśród zagranicznych odbiorców, w tym potencjalnych inwestorów i klientów. Niezależnie od tego, czy firma jest wystawcą na danym wydarzeniu czy zwiedzającym, może skorzystać z różnych form nieodpłatnej promocji na polskim stoisku. Swoje materiały mogą przesyłać również firmy nie biorące osobistego udziału w imprezie.

Firmy, które uzupełnią formularz zgłoszeniowy i odeślą go do naszego ośrodka do dnia 10.07.2019r. podając nam opis działalności i poszukiwanej współpracy, uzyskają możliwość promocji i umówienia spotkań przez ośrodek izraelski Enterprise Europe Network wśród firm izraelskich. W dniach 18 – 19.09.2019 przedsiębiorcy polscy będą mieli możliwość wziąć udział w spotkaniach biznesowych na polskim stoisku.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji (przelot, pobyt, zakwaterowanie na miejscu na własny koszt uczestnika), prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku informacyjno-promocyjnym umożliwiamy:

  • skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań i prezentacji dla potencjalnych partnerów biznesowych,
  • prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, gadżety itp.),
  • wyświetlanie filmów promocyjnych.

Tak było w zeszłym roku

UWAGA

Istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatną wejściówkę na DLD Tel Aviv Digital Conference 2019. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny (pobierz) i przesłać go na adres een@lfr.lublin.pl  do 12.07.2019 r.

 

PARP ani organizatorzy wydarzenia nie pokrywają innych kosztów związanych z udziałem. Wejściówki będą przyznawane na podstawie indywidualnych decyzji organizatorów wydarzenia, pod warunkiem członkostwa w polskiej delegacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z promocji na polskim stoisku podczas DLD Tel Aviv Digital Conference 2019, prosimy o kontakt pod adresem: een@lfr.lublin.pl lub telefonicznie +48 81 528 53 11.

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas DLD Tel Aviv 2019 zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019, w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.