Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Mikro innowacje – Makro korzyści

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Mikro innowacje – Makro korzyści

Kolejny sukces LFR w pozyskiwaniu środków unijnych na działania na rzecz osób młodych. Projekt „Mikro innowacje – Makro korzyści” w ramach POWER Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, który został rekomendowany do dofinansowania przez Ministerstwo Rozwoju, ma na celu dotarcie do osób i podmiotów, które mają innowacyjny pomysł na rozwiązanie problemu przejścia osób młodych z systemu edukacji na rynek pracy.
Jak mówi Wiceminister Rozwoju Paweł Chorąży “Konkurs ten to ważny krok w pobudzaniu innowacyjnego potencjału polskiego społeczeństwa. W latach 2014-2020 zmieniliśmy diametralnie podejście do wdrażania innowacji społecznych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stawiamy na oddolne inicjatywy i podmioty, które mają koncepcję na to, jak dotrzeć do ludzi z nowymi pomysłami i jak ich wesprzeć, by byli w stanie zrealizować swój plan”.

Innowatorzy, podczas rozwijania innowacji i jej testowania, będą wspierani przez LFR merytorycznie, organizacyjnie, a także finansowo.

Więcej o konkursie na stronie http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Konkurs-na-innowacje-spoleczne-rozstrzygniety

Informacje o zasadach udziału w projekcie wkrótce na naszej stronie internetowej i facebooku.