Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

kontakt

Aktualnośći EEN
18.06.2020
Webinar “Zarządzanie ryzykiem kursowym w czasie kryzysu”, 22 czerwca 2020
Zapraszamy na bezpłatne webinarium “Zarządzanie ryzykiem kursowym w czasie kryzysu”, które odbędzie się 22 czerwca 2020 w godz. 12.00-14.00. Webinar będzie się składać z dwóch części: 1. Przegląd rynku...
10.06.2020
Webinar “Zarządzanie ryzykiem kursowym w czasie kryzysu”, 15 czerwca 2020
Zapraszamy na bezpłatne webinarium “Zarządzanie ryzykiem kursowym w czasie kryzysu”, które odbędzie się 15 czerwca 2020 w godz. 12.00-14.00. Webinar będzie się składać z dwóch części: 1. Przegląd rynku...

Chcesz spotkać się z naszym Konsultantem w celu zdiagnozowania potrzeb Twojej firmy?
Potrzebujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania związane z możliwością nawiązania/rozwinięcia współpracy zagranicznej lub pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstwa?
Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu profilu kooperacyjnego Twojej firmy?

Umów się na spotkanie w siedzibie Twojej firmy lub w naszym biurze.

Ośrodek Enterprise Europe Network
Lubelska Fundacja Rozwoju

ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
pok. 202 (II piętro)

e-mail: een@lfr.lublin.pl
tel.    81 528 53 12
tel.    81 528 53 11
tel.    81 528 53 31

Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą

 slurrypumps  |
slurrypumps  |
WaterPump  |
SlurryPump  |
MiningSlurryPump  |
MineralProcessingMiningCentrifugalSlurryPump  |
SlurryPumps  |
submersibleslurrypump  |
BlenderFracPump  |
SlagSlurryPump  |
VerticalSlurryPump  |
ChemicalPump  |
AllPumps
SubmersibleSlurryPump  |
EndSuctionWaterPump  |
MultistageWaterPump  |
MixedFlowWaterPump  |
VerticalMultistagePump  |
SlurryPumpSpareParts  |
SubmersibleSlurryPump  |
VerticalSlurryPump  |
HorizontalSlurryPump  |
ChemicalPump  |
SubmersibleSewagePump  |
SelfPrimingPump  |
slurrypumps  |
SlurryPump  |
slurrypumps  |
SlurryPump  |
MiningSlurryPump  |
SlurryPump  |
SlurryPumps  |
newsubmersiblepump=  |
Newsubmersiblepump  |
SubmersiblePumpsfordrainage  |
Submersiblepump  |
SlurryPumps  |
Newsubmersiblepump  |
Newsubmersiblepump  |
battlemaxslurrypumps  |
Slurrypump|BattlemaxSlurrypump  |
BattlemaxSlurryPump3x2c-hcforMining  |
BattleHeavyDutySlurryPumps  |
BattlemaxSlurryPumpingSolutions  |
BattlemaxHeavyDutySlurryPumps  |
PumpandAbrasionTechnologies  |
FilterPresses  |
HorizontalSlurryPump  |
PUMP&ABRASION  |
battlemax_slurry_pumps  |
attlemax_slurry_pumps  |
  |
BattlemaxSlurrypump  |
slurry pump, water pump, sewage pump, chemical pump,submersible sewage pump, dredging pump  |
bronze material electric sea water pumps  |
electric fire pump  |
Self Priming Pump With Motor,Company News  |
cantilever centrifugal stainless chemical pump  |
2 Sets Submersible Sand Dredging Pump For Indonesia  |
stainless steel 40m3 water pump  |
low pressure centrifugal water pump  |
float switch submersible sewage pump  |
1 Sets Submersible Sand Dredging Pump In Vietnam  |
corrosion resistant fluoroplastic chemical pump  |

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Lubelska Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP 7121006293, REGON 430032613.

ADO przetwarza dane osobowe w zakresie wynikającym z:
– formularzy zgłoszeniowych, list obecności w celu organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń, konferencji, warsztatów oraz usług informacyjno – doradczych;
– złożonych zapytań o rynki zagraniczne, źródła finansowania, uregulowania prawne itp. W celu umiędzynarodowienia oraz rozwoju działalności gospodarczej,
– formularzy wykonania usługi/wizyty w przedsiębiorstwie w celu przedstawienia usług sieci Enterprise Europe Network (EEN) oraz zdiagnozowania potrzeb klienta;
– zgłoszeń na wydarzenia biznesowe, takie jak targi branżowe oraz misje handlowe w celu odbycia spotkań i znalezienia partnera biznesowego lub nowego rynku;
– formularzy feedback w celu wskazania problemów napotkanych podczas prowadzenia działalności na jednolitym rynku europejskim,
– oświadczenia zgody na przesyłanie elektronicznego newslettera w celu promocji usług świadczonych przez sieć EEN,
– formularza – Profil kooperacyjny – w celu nawiązania współpracy międzynarodowej / znalezienia partnera biznesowego,
a także w celach archiwalnych, statystycznych i raportowania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w ramach wspierania współpracy międzynarodowej i rozwoju przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.
Dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie umów zawartych w celu realizacji projektów międzynarodowych w okresie realizacji celu przetwarzania (trwania projektu), a po tym czasie w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektów celach raportowania, audytów/kontroli, archiwalnych i statystycznych, jak również na podstawie i w okresach dopuszczalnych przepisami prawa w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Jednocześnie ADO informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. ADO informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży. Będą natomiast udostępniane podmiotom zewnętrznym uprawnionym do przeprowadzenia kontroli, ewaluacji i monitoringu działalności LFR, jak również uprawnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa powszechnego.
ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@lfr.lublin.pl.