Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Konsultacje społeczne w sprawie przepisów dotyczących fakturowania VAT

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Konsultacje społeczne w sprawie przepisów dotyczących fakturowania VAT

Komisja Europejska rozpoczęła ocenę przepisów dotyczących fakturowania ustanowionych w dyrektywie VAT. Przepisy dotyczące fakturowania są istotne zarówno dla zainteresowanych stron ze środowiska przedsiębiorstw, które wystawiają i otrzymują faktury, jak i dla prywatnych zainteresowanych stron, które otrzymują faktury. Przepisy dotyczące fakturowania mają również kluczowe znaczenie dla państw członkowskich, których władze wykorzystują takie faktury, aby kontrolować poprawne płacenie podatków.

Przepisy dotyczące wystawiania faktur, danych umieszczanych na fakturach i przesyłania faktur, ostatni raz były zmieniane w 2010 r. dyrektywą 2010/45/UE (druga dyrektywa w sprawie fakturowania).

Prowadzone obecnie konsultacje publiczne mają za zadanie zebranie opinii od obywateli UE i zainteresowanych stron, czy i w jakim stopniu zostały zrealizowane cele wytyczone w drugiej dyrektywie, na ile spełnione zostały potrzeby zainteresowanych stron; czy są obszary wymagające poprawy. Ponadto, po zidentyfikowaniu problemów, na które napotykają europejskie przedsiębiorstwa i organy podatkowe w kontekście przepisów dotyczących fakturowania, niniejsze konsultacje mogą posłużyć jako uzasadnienie konieczności wprowadzenia konkretnych technologii i systemów fakturowania.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie oceny przepisów dotyczących fakturowania VAT. Ankieta (wraz z wprowadzeniem) będzie dla Państwa dostępna on line do 20 września 2018 r. na stronie:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Evaluation_invocing_rules (po prawej stronie panel wyboru języka)