Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa

Najnowsze wydarzenia
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Uwagi można przesyłać do 10 grudnia 2020 r.!

Strategia Rozwoju Województwa to dokument wyznaczający kierunki rozwoju Regionu. Zgodnie z założonymi w Strategii celami i kierunkami działań, wydatkowane są środki unijne m.in. na rozwój przedsiębiorczości.

Projekt strategii oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej: www.strategia.lubelskie.pl.